Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return from a journal’s Table of Contents to the Table of Volumes…

PEP-Web Tip of the Day

You can return with one click from a journal’s Table of Contents (TOC) to the Table of Volumes simply by clicking on “Volume n” at the top of the TOC (where n is the volume number).

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Vogelaer, J. (2007). Mee-levend-zijn, mee-dromen, mee-werken, mee-veranderen: Bespreking van: Thomas Ogden (2005). This art of psychoanalysis — Dreaming undreamt dreams and interrupted cries. The New Library of Psychoanalysis. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 37289 3, 143 pp., £18,99. Tijdschr. Psychoanal., 13(1):78-79.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(1):78-79

Mee-levend-zijn, mee-dromen, mee-werken, mee-veranderen: Bespreking van: Thomas Ogden (2005). This art of psychoanalysis — Dreaming undreamt dreams and interrupted cries. The New Library of Psychoanalysis. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 37289 3, 143 pp., £18,99

Review by:
Jos De Vogelaer

In zijn zevende boek exploreert Thomas Ogden dromen als de belangrijkste psychoanalytische functie van de mens en als wezenlijk menselijk. Hij bekijkt psychisch disfunctioneren als de onmogelijkheid de eigen emotionele ervaring te dromen en noemt dromen de levende conversatie met onszelf. Het boek bespreekt dus datgene waarmee de psychoanalyse zich bij uitstek bezighoudt.

This art of psychoanalysis is opgebouwd rond Ogdens interpretatie van Bions Learning from experience: de eigen emotionele ervaring in het hier en nu (verder/voor het eerst) kunnen (be)leven, dromen, voelen, denken, en daardoor meer mens worden. Maar het betekent ook het levendig overdragen van emotionele ervaring door schrijven, lezen, in analyse zijn, analyseren. Deze thematiek is verweven met de typische ‹Ogden›-thema's zoals rêverie, analytische derde, ‹levend-zijn›, veranderen tijdens én door het creëren.

Patiënten komen met hun emotionele pijn, isolement en gestagneerde ontwikkeling de ‹mind› en rêverie van de psychoanalyticus zoeken, om in de analytische derde (de op ieder ogenblik volkomen unieke psychoanalytische relatie tussen déze analyticus en déze analysant) afgebroken dromen verder te kunnen dromen dan wel ongedroomde, tot dan ondroombare ervaringen, en zichzelf — in die daartoe speciaal ontworpen menselijke relatie — (meer) tot leven te kunnen laten komen.

In hoofdstuk 4, On not being able to dream, bespreekt Ogden de visie van Bion op dromen, die deels tegengesteld is aan Freuds visie en haar deels aanvult.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.