Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Pocket to save bookmarks to PEP-Web articles…

PEP-Web Tip of the Day

Pocket (formerly “Read-it-later”) is an excellent third-party plugin to browsers for saving bookmarks to PEP-Web pages, and categorizing them with tags.

To save a bookmark to a PEP-Web Article:

  • Use the plugin to “Save to Pocket”
  • The article referential information is stored in Pocket, but not the content. Basically, it is a Bookmark only system.
  • You can add tags to categorize the bookmark to the article or book section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Bögels, G. (2007). De vrouw, het donkere continent? Bespreking van: Christa Rohde-Dachser (2003). Expedition in den dunklen Kontinent — Weiblichkeit im Diskurs der Psychoanalyse. Bibliothek der Psychoanalyse. Gießen: Psychosozial-Verlag; ISBN 978 3 89806 092 2, 341 pp., £39,90. Tijdschr. Psychoanal., 13(1):79-81.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(1):79-81

De vrouw, het donkere continent? Bespreking van: Christa Rohde-Dachser (2003). Expedition in den dunklen Kontinent — Weiblichkeit im Diskurs der Psychoanalyse. Bibliothek der Psychoanalyse. Gießen: Psychosozial-Verlag; ISBN 978 3 89806 092 2, 341 pp., £39,90

Review by:
Gertie Bögels

Het doel van de Bibliothek der Psychoanalyse is een discussieforum te vormen dat de psychoanalyse als basiswetenschap, als onderdeel van de humaniora, als cultuur-wetenschap en als klinische theorie en praktijk nieuwe impulsen moet geven. Bij de ontwikkeling van haar therapeutische activiteiten heeft de psychoanalyse haar geesteswetenschappelijke, cultuuranalytische en politieke vermogens verwaarloosd. Men wil opnieuw ruimte scheppen voor de dialoog met aanverwante wetenschappen, waarbij de herontdekking van de klassieke psychoanalytische werken onmisbaar is. Daarnaast is het zaak dat de psychoanalyse haar eigen instrumenten ontwikkelt voor wetenschappelijke toetsing. Het boek Expeditie naar het donkere continent — verwijzend naar Freuds overbekende typering van ‹de vrouw› — is voorzien van een verzorgde literatuurlijst, een korte verklarende woordenlijst, een bronvermelding van de zeventien fraaie kleurenillustraties — van Marilyn Monroe tot een ‹caput Medusae› — en een uitvoerig namen- en trefwoordenregister.

Christa Rohde-Dachser, socioloog en psychoanalytica, sinds 1987 hoogleraar aan het fameuze Institut für Psychoanalyse van de universiteit van Frankfurt en leeranalytica bij de Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG), wil in dit werk niet het ‹raadsel vrouw› oplossen, maar de patriarchale wortels van de psychoanalyse opdiepen, de conceptualisering van het begrip ‹vrouwelijkheid› binnen deze wetenschap aantonen en daarmee ruimte voor een nieuwe dialoog tussen de geslachten scheppen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.