Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review the glossary of psychoanalytic concepts…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching for a specific psychoanalytic concept, you may first want to review PEP Consolidated Psychoanalytic Glossary edited by Levinson. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Slijper, F. (2007). ‹Wat wil de vrouw›: feministische visies op vrouwen: Bespreking van: Ellen L.K. Toronto, Gemma Ainslie, Molly Donovan, Maurine Kelly, Christine C. Kieffer & Nancy McWilliams (red.) (2005). Psychoanalytic reflections on a gender-free case: into the void. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 1 58391 789 3, 328 pp., £29,95. Tijdschr. Psychoanal., 13(1):81-83.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(1):81-83

‹Wat wil de vrouw›: feministische visies op vrouwen: Bespreking van: Ellen L.K. Toronto, Gemma Ainslie, Molly Donovan, Maurine Kelly, Christine C. Kieffer & Nancy McWilliams (red.) (2005). Psychoanalytic reflections on a gender-free case: into the void. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 1 58391 789 3, 328 pp., £29,95

Review by:
Froukje Slijper

Psychoanalytic reflections on a gender-free case: into the void is verschenen ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van Women, Gender, and Psychoanalysis, een afdeling van de American Psychological Association. Alle bijdragen zijn al eens eerder gepubliceerd en geschreven door feministische psychoanalytici.

Het boek start met een opmerkelijk vignet van Ellen Toronto: namelijk een behandeling van een patiënt die genderneutraal wordt beschreven. Tijdens het lezen van deze casus valt het me zwaar een gevoel over de patiënt te krijgen, waardoor ik ervaar hoe sterk de bril van de gender is. Dit is ook de bedoeling van de auteurs, die de lezer bewust willen maken van de gender bias, waardoor klinisch materiaal altijd vertekend wordt waargenomen op grond van de door eenieder gehanteerde patriarchale wereldvisie. De baby, zegt Toronto is er niet mee bezig of hij een jongen of een meisje is, maar anderen kunnen geen contact maken als zij de gender van de baby niet weten. Dit komt omdat ieder mens onbewust een verschillend patroon heeft om op een meisje of een jongen te reageren. We voeden onze kinderen op in overeenstemming met de culturele normen, die historisch gezien gebaseerd zijn op mannelijke dominantie en vrouwelijke onderwerping.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.