Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see definitions for highlighted words…

PEP-Web Tip of the Day

Some important words in PEP Web articles are highlighted when you place your mouse pointer over them. Clicking on the words will display a definition from a psychoanalytic dictionary in a small window.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Kinet, M. (2007). Teleurstellend? Reactie op: Redactioneel, nummer 2006-4, 285-286. Tijdschr. Psychoanal., 13(1):84.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(1):84

Reacties

Teleurstellend? Reactie op: Redactioneel, nummer 2006-4, 285-286

Mark Kinet

Het verwonderde mij niet weinig in uw Redactioneel te lezen dat Mary Hoxe ‹niet mals› zou zijn voor mijn boek. Om deze uitspraak te staven licht u één (halve) zin uit zijn context: ‹[…] toch stelt het teleur, want het maakt niet waar wat het belooft.› Ik citeer enkele uitspraken van collega Hoxe die de wérkelijke teneur van de recensie illustreren: ‹In zijn taalgebruik richt Kinet zich op een zo breed mogelijk publiek. Hij slaagt er door zijn persoonlijke, essayistische wijze van schrijven in om de complexiteit van de materie in soms bedrieglijke eenvoud neer te zetten. […] Kernachtig en beeldend bespreekt hij de aandacht voor de preoedipale moeder-kindrelatie en voor psychopathologie die in de eerste levensfase haar wortels vindt.› Het begin van de door u geciteerde zin luidt overigens als volgt: ‹Een boeiend boek met interessante beschouwingen.›

Als dit een ‹niet malse› recensie zou zijn, vraag ik me af of een positieve recensie dan behoort te bulken van de ronkende superlatieven?

Ten slotte en ten gronde: misschien is de ondertitel Klinisch-psychotherapeutisch perspectief inderdaad ongelukkig gekozen. Zoals in het Woord vooraf wordt verduidelijkt wenst de reeks Psychoanalytisch Actueel zich te onderscheiden van eerder wijsgerig-antropologische en/of academisch-wetenschappelijke reeksen.

Ook is Freud & Co in de psychiatrie niet geschreven vanuit het perspectief en de praktijk van de klassieke kuur, maar vanuit het perspectief en de praktijk van de klinische psychotherapie.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.