Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see Abram’s analysis of Winnicott’s theories…

PEP-Web Tip of the Day

In-depth analysis of Winnicott’s psychoanalytic theorization was conducted by Jan Abrams in her work The Language of Winnicott. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Schalkwijk, F. (2007). Voer voor psychoanalytici. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):89-90.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):89-90

Redactioneel

Voer voor psychoanalytici

Frans Schalkwijk

Er zijn in Nederland en Vlaanderen maar weinig psychoanalytici die zich, behalve misschien voor hun proefschrift, ook systematisch wijden aan wetenschappelijk onderzoek. De onlangs overleden hoogleraar Wim Trijsburg was zo iemand en zijn sterven betekent voor de Nederlandse psychoanalyse dan ook een groot verlies. Bovendien was hij een man die multimethodisch wilde denken en werken en trachtte verschillende theorieën te integreren. In dit nummer treft u voor het eerst sinds lange tijd weer een verslag van een empirisch onderzoek aan. Willem Stapert en Sannie Smeekens presenteren op een zeer toegankelijke manier een onderzoek naar de normale ontwikkeling van het geweten. Conform de stijl van de experimentele psychologie wordt een groep kinderen in een situatie gebracht waarin zij de kans krijgen om in een kansspel vals te spelen. Een interessante vraag is of de groep ‹heel brave kinderen› gekenmerkt wordt door een streng geweten of dat het gewoon vrolijke, gezonde kinderen zijn. Bij de beantwoording van die vraag komt de psychoanalyse om de hoek kijken als de auteurs de onderzoeksresultaten verbinden met psychoanalytische theorieën over de gewetensontwikkeling, in het bijzonder met Emdes model van de morele ontwikkeling. Motto van het artikel is een uitspraak van de Groningse analyticus J. H. Hokse: ‹Het geweten heeft tot taak ervoor te zorgen dat het goed met je gaat.› Wie meer wil weten over de veronderstelde relatie tussen de strengheid van het geweten en broodeerlijke kinderen, leze dit artikel.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.