Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To turn on (or off) thumbnails in the list of videos….

PEP-Web Tip of the Day

To visualize a snapshot of a Video in PEP Web, simply turn on the Preview feature located above the results list of the Videos Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

de Rijdt, L. (2007). Het stapje in de wereld: Verslag van: Studienamiddag naar aanleiding van tien jaar De Speelbrug [Antwerpen, 5 oktober 2006]. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):137-138.
    

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):137-138

Verslagen

Het stapje in de wereld: Verslag van: Studienamiddag naar aanleiding van tien jaar De Speelbrug [Antwerpen, 5 oktober 2006]

Lut de Rijdt

Het is een prachtige folder die de studienamiddag ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Speelbrug aankondigt: hoge bomen suggereren een vrije, onbeperkte groei, de ringen eromheen klemmen niet af maar bieden ondersteuning.

De Speelbrug is een ontmoetingsruimte voor kinderen tot drie jaar, speciaal afgestemd op de noden van deze leeftijd. De principes van De Speelbrug, die een eigen interpretatie zijn van de ‹maisons vertes› zoals geconcipieerd door Françoise Dolto, worden uiteengezet door enkele medewerkers: Lie Gheeraert, Trees Traversier en Rudy Vandenborre, en onderzocht door enkele ‹buitenstaanders›: Annette Watillon en Benedicte Van den Bruel.

Ook al bestaat De Speelbrug tien jaar, de principes zijn nog altijd (of opnieuw?) innoverend en gedurfd en nemen een belangrijke plaats in in het veld van de preventieve gezinsondersteuning. De Speelbrug is geen crèche, geen opvangtehuis, geen zorgcentrum, en vooral innoverend om wat de medewerkers niet doen: ze voeden niet op, ze doen geen therapie, ze trainen geen sociale vaardigheden. Ze doen niet wat wij gewoon zijn te doen en wat meestal in onze zorgstaat verwacht wordt dat we doen: handelen volgens een vooropgesteld behandelingsplan. Deze attitude eist veel, vooral dat men zichzelf bevraagt. Dat die attitude cruciaal is wordt door Watillon bevestigd als ze het heeft over de voordelen van babyobservatie in de opleiding: men moet leren kijken en zwijgen. Niet handelen, niet spreken is zwaar, ook omdat het kijken naar baby's heftige emoties opwekt.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.