Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine search by publication year…

PEP-Web Tip of the Day

Having problems finding an article? Writing the year of its publication in Search for Words or Phrases in Context will help narrow your search.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Nauta, E. (2007). En nu verder: Verslag van: De inwendige mens [Amsterdam, 26 januari 2007]. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):138-140.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):138-140

En nu verder: Verslag van: De inwendige mens [Amsterdam, 26 januari 2007]

Elsbeth Nauta

De studiemiddag De inwendige mens werd georganiseerd door het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en had als ondertitel Over de betekenis van eten in de ontwikkeling van kinderen en ouders. Een studiemiddag over eetstoornissen, een gebied waarin vooral de cognitieve gedragstherapie van zich laat spreken. Dit is wat bij een brede groep behandelaars interesse wekt, want naast alle op random controlled trials gebaseerde state-of-the-artbehandelrichtlijnen, blijft er in de behandelpraktijk nood aan een verklaringsmodel. Vier sprekers vertelden vanuit hun eigen praktijk.

Bert Derckx is als kinder gastro-enteroloog en psychoanalyticus i.o. betrokken bij het Infant Mental Health Team (IMHT). Binnen dit team wordt behandeling gezocht voor zeer jonge kinderen bij wie medische diagnostiek de maandenlange voedselweigering niet kan verklaren. Waar het kind in het medisch circuit nog zelfstandig probleemeigenaar is, benadrukt het IMHT de circulariteit van de klacht. Uitgangspunt is dat klacht en systeem elkaar wederzijds beïnvloeden, maar de aanpak is pragmatisch want, post of propter, het kind loopt gevaar en het systeem raakt ontwricht.

De theoretische basis van werken is transdisciplinair, met als belangrijkst doel het vergroten van de triangulaire ruimte. Hierbinnen zouden opnieuw relaties gevormd worden met die delen van kind en ouder die niet alleen door eten worden gedefinieerd of bezet zijn door spoken uit de psychologische geschiedenis van de individuele systeemleden.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.