Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To convert articles to PDF…

PEP-Web Tip of the Day

At the top right corner of every PEP Web article, there is a button to convert it to PDF. Just click this button and downloading will begin automatically.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vliegen, N. (2007). Woordenboek van de ouder-kindpsychotherapie: Bespreking van: Tessa Baradon m. m. v. Carol Broughton, Iris Gibbs, Jessica James, Angela Joyce & Judith Woodhead (2005). The practice of psychoanalytic parent-infant psychotherapy — Claiming the baby. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 1 58391 761 9, 215 pp., £ 19,99. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):141-142.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):141-142

Boeken

Woordenboek van de ouder-kindpsychotherapie: Bespreking van: Tessa Baradon m. m. v. Carol Broughton, Iris Gibbs, Jessica James, Angela Joyce & Judith Woodhead (2005). The practice of psychoanalytic parent-infant psychotherapy — Claiming the baby. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 1 58391 761 9, 215 pp., £ 19,99

Review by:
Nicole Vliegen

Claiming the baby reflecteert een belangrijk aspect van de visie van het parent-infant project van het Anna Freud Centre op het analytisch werk met ouders en baby's en is opgebouwd in drie delen. In het eerste deel wordt een theoretisch kader geschetst voor de ouder-babyrelatie en voor de ouder-babypsychotherapie. Het tweede deel behandelt het therapeutische proces en het derde deel bestaat uit klinische papers. Het inleidende hoofdstuk van Joyce biedt een overzicht van veelgebruikte concepten rond ouder-babytherapie en ‹infant mental health›, en situeert hun verhouding tot elkaar. Eerst verklaart ze sleutelconcepten bij de vroege ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld gehechtheid, ontwikkeling, de dyade en de triade. Vervolgens neemt ze in een vraag-antwoordstramien belangrijke aspecten van de ouder-babyrelatie onder de loep en verduidelijkt op die manier concepten die door iedereen in de mond worden genomen, maar waarvan we soms niet goed meer weten of we wel allemaal over hetzelfde spreken. Zo stelt ze de vraag wat ouders inbrengen in de relatie en wat de inbreng van de baby is. Ze beschrijft de componenten van ‹good enough› ouderschap en wat problemen kan opleveren. Ze besluit met een opsomming van de invloeden van ‹good enough› ouderschap op de ontwikkeling van de baby, en bespreekt de invloed van ‹niet good enough ervaringen› in termen van ontwikkeling.

Baradon en Joyce nemen vervolgens de concepten bij de psychoanalytische ouder-kindpsychotherapie onder de loep.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.