Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see papers related to the one you are viewing…

PEP-Web Tip of the Day

When there are articles or videos related to the one you are viewing, you will see a related papers icon next to the title, like this: RelatedPapers32Final3For example:

2015-11-06_09h28_31

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are related (including the current one). Related papers may be papers which are commentaries, responses to commentaries, erratum, and videos discussing the paper. Since they are not part of the original source material, they are added by PEP editorial staff, and may not be marked as such in every possible case.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Kroon, J. (2007). Lacan langs de meetlat van de logica: Bespreking van: Filip Buekens (2006). Jacques Lacan — Proefvlucht in het luchtledige. Leuven/Voorburg: Acco. ISBN 978 90 334 6115 6, 287 pp., € 28,50. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):142-144.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):142-144

Lacan langs de meetlat van de logica: Bespreking van: Filip Buekens (2006). Jacques Lacan — Proefvlucht in het luchtledige. Leuven/Voorburg: Acco. ISBN 978 90 334 6115 6, 287 pp., € 28,50

Review by:
Jos De Kroon

‹Het is de geest die de feiten beheerst, niet omgekeerd› (James Joyce).

Op het schoolplein van de westerse cultuur wordt de psychoanalyse gepest en in de hoek gedreven. Nu eens moet de psychoanalyse als geheel het ontgelden (Popper en Grünbaum) dan weer wordt Freud afgeranseld (Masson en Israëls) en nu is Lacan aan de beurt (Sokal & Bricmont, Borch Jacobsen en Buekens).

Voor een beter begrip van de inzet en achtergrond van Jacques Lacan — Proefvlucht in het luchtledige is enige informatie over de context noodzakelijk. Na Impostures intellectuelles (Sokal & Bricmont 1997) en Le livre noir de la psychanalyse (Meyer 2005) doet Buekens de antipsychoanalytische exercitie nog eens dunnetjes over voor een Nederlandstalig publiek. De auteur is een buitenstaander van de psychoanalyse, dat wil zeggen dat hij geen psychoanalytische training heeft genoten en geen psychoanalyse heeft gedaan. Hij benadert zijn onderwerp dus louter theoretisch vanachter zijn bureau of computer. Soms heeft deze positie van buitenstaander voordelen, maar in dit geval moet dat toch ernstig worden betwijfeld. Zijn discipline is de taalfilosofie en hij legt een duidelijke voorkeur aan de dag voor de analytische filosofie, waarin de logica prominent aanwezig is. Sokal & Bricmont, de auteurs van Impostures intellectuelles, zijn natuurkundigen die uit ergernis over het door hen geconstateerde ‹misbruik› van natuurkundige en wiskundige termen en formules gepleegd door structuralisten, een frontale en primitieve aanval uitvoerden op postmoderne filosofen en psychoanalytici.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.