Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To zoom in or out on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Are you having difficulty reading an article due its font size? In order to make the content on PEP-Web larger (zoom in), press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the plus sign (+). Press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the minus sign (-) to make the content smaller (zoom out). To go back to 100% size (normal size), press Ctrl (⌘Command on the Mac) + 0 (the number 0).

Another way on Windows: Hold the Ctrl key and scroll the mouse wheel up or down to zoom in and out (respectively) of the webpage. Laptop users may use two fingers and separate them or bring them together while pressing the mouse track pad.

Safari users: You can also improve the readability of you browser when using Safari, with the Reader Mode: Go to PEP-Web. Right-click the URL box and select Settings for This Website, or go to Safari > Settings for This Website. A large pop-up will appear underneath the URL box. Look for the header that reads, “When visiting this website.” If you want Reader mode to always work on this site, check the box for “Use Reader when available.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Stroeken, H. (2007). Psychoanalyticus in Duitsland: Bespreking van: Johannes Cremerius (2006). Ein Leben als Psychoanalytiker in Deutschland. Redactie: W. Wolfram Mauser e.a. Würzburg: Königshausen & Neumann. ISBN 978 3 8260 3295 0, 304 pp., € 29,80. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):144-145.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):144-145

Psychoanalyticus in Duitsland: Bespreking van: Johannes Cremerius (2006). Ein Leben als Psychoanalytiker in Deutschland. Redactie: W. Wolfram Mauser e.a. Würzburg: Königshausen & Neumann. ISBN 978 3 8260 3295 0, 304 pp., € 29,80

Review by:
Harry Stroeken

Cremerius (1918-2002) was een Duitse psychoanalyticus en in zijn memoires kan men niet alleen kennisnemen van zijn persoonlijke leven, maar ook van de psychoanalyse in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Hij beschrijft de moeizame jaren van wederopbouw en laat zien hoe de hoogleraren psychiatrie, die vaak hadden gecollaboreerd met het vernietigingsprogramma van de nazi's voor psychiatrische patiënten, na de oorlog spoedig weer in het zadel zaten en hun strijd tegen de psychoanalyse konden voortzetten. Tevens bespreekt hij de splijting tussen de door de oorlog belaste Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG) en de nieuwe Deutsche Psychoanalytische Verein (DPV) onder leiding van Mitscherlich, die tot op de dag van vandaag voortduurt. Hij maakte een langere studiereis door de Verenigde Staten (op uitnodiging van de regering voor een aantal analytici die in de naziperiode geheel aan de goede kant waren gebleven), verbleef enige jaren in Zwitserland, werkte ook in Italië, was op verschillende plaatsen hoogleraar en psychoanalyticus en hij bezocht vele congressen (ook in de DDR). Hierdoor kan hij verslag doen van ontmoetingen met vele prominente analytici uit de jaren vijftig tot en met tachtig en de ontwikkelingen in die lange periode van binnenuit beschrijven en kritisch beschouwen. Die concrete verhalen zijn verhelderend.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.