Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review The Language of Psycho-Analysis…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching a specific psychoanalytic concept, you may first want to review The Language of Psycho-Analysis written by Laplanche & Pontalis. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Decoster, P. (2007). Amerika onthoofd: agorafobie van de ziel: Bespreking van: Lynne Layton, Nancy Caro Hollander & Susan Gutwill (red.) (2006). Psychoanalysis, class and politics — Encounters in the clinical setting. Londen / New York: Routledge. ISBN 978 0 415 37941 0, 228 pp., £ 19,99. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):145-147.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):145-147

Amerika onthoofd: agorafobie van de ziel: Bespreking van: Lynne Layton, Nancy Caro Hollander & Susan Gutwill (red.) (2006). Psychoanalysis, class and politics — Encounters in the clinical setting. Londen / New York: Routledge. ISBN 978 0 415 37941 0, 228 pp., £ 19,99

Review by:
Piet Decoster

Psychoanalysis, class and politics is een compilatie van bijdragen van vooraanstaande figuren binnen de Amerikaanse psychoanalytische beweging. In het eerste deel, een tiental artikelen, lichten zij hun visie toe op de interactie tussen psychoanalyse en politiek. Dan volgt een rondetafelgesprek over de vraag of politiek het laatste taboe is in het psychoanalytische bedrijf, met hierop aansluitend reacties van vier auteurs.

Het thema wordt onderzocht vanuit een verscheidenheid aan psychoanalytische perspectieven. Gemeenschappelijk is dat de auteurs argumenteren dat iemands rol/positie als burger zo centraal staat in zijn identiteit dat deze een legitiem deel zou moeten uitmaken van de psychoanalytische theorie en praktijk. Dit lijkt een nogal monolithische opvatting van identiteit te zijn. Uit de bijdragen blijkt een gedeelde bezorgdheid omtrent het huidige onheilspellende politieke landschap: gebeurtenissen in de maatschappij treden steeds vaker binnen in de overdracht-tegenoverdrachtsrelatie. De auteurs willen zowel de psychodynamiek van agressie als van de onbewuste afweer tegen de waarheid helpen verduidelijken. Uit elke bijdrage blijkt dat de marginalisering van de politiek in het dominante psychoanalytische denken in de Verenigde Staten op zich een duidelijk politiek fenomeen is: de opsplitsing tussen het psychische en het maatschappelijke zoals te vinden in de meeste Amerikaanse vertogen, inclusief dat van de psychoanalyse, is vals en dient de op het individu gerichte status quo.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.