Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To turn on (or off) thumbnails in the list of videos….

PEP-Web Tip of the Day

To visualize a snapshot of a Video in PEP Web, simply turn on the Preview feature located above the results list of the Videos Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ubbels, J. (2007). Interculturele samenwerking: Bespreking van: The Psychoanalytic Quarterly, 75, 1-363, 2006. Themanummer: Race, culture and ethnicity in the consulting room. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):148-150.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):148-150

Interculturele samenwerking: Bespreking van: The Psychoanalytic Quarterly, 75, 1-363, 2006. Themanummer: Race, culture and ethnicity in the consulting room

Review by:
Jaap Ubbels

Een speciale aflevering van de Psychoanalytic Quarterly is gewijd aan ‹ras, cultuur en etniciteit in de spreekkamer›. Dit is een belangrijk, actueel onderwerp waarover door psychoanalytici weinig is gepubliceerd. De aflevering bevat een twaalftal bijdragen met een inleiding van hoofdredacteur Henry Smith en een afsluitende discussie van het zwarte redactielid Kimberlyn Leary. In de meeste artikelen worden denkbeelden toegepast die uit de psychoanalyse en/of uit de sociologie afkomstig zijn. Wanneer psychoanalytische concepten tekortschieten om psychosociale verschijnselen als racisme te verklaren, wordt de toevlucht genomen tot sociologische verklaringen. Het is dan steeds de vraag of er niet iets verloren gaat. De uitdaging ligt er dus in om beide referentiekaders tot hun recht te laten komen. Een kernbegrip daarbij is ‹identiteit›. Sociologisch bezien vormt een culturele identiteit zich al onderhandelend tussen groepen die met elkaar in een machtsrelatie staan. De betekenis van macht komt in deze artikelenreeks heel indringend naar voren. De keerzijde is niet alleen machteloosheid maar in maatschappelijk en psychologisch opzicht ook vaak vernedering en onderwerping. Macht, privileges en het manipuleren daarmee, zijn zo vanzelfsprekend (of -zwijgend), dat dit een ongereflecteerd en ongeweten onderdeel van de werkelijkheid is. Een van de auteurs, Altman, beschrijft dit in een artikel met de kernachtige titel Whiteness als een speciale psychische toestand waarin blanke Amerikanen verkeren.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.