Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by Rank…

PEP-Web Tip of the Day

You can specify Rank as the sort order when searching (it’s the default) which will put the articles which best matched your search on the top, and the complete results in descending relevance to your search. This feature is useful for finding the most important articles on a specific topic.

You can also change the sort order of results by selecting rank at the top of the search results pane after you perform a search. Note that rank order after a search only ranks up to 1000 maximum results that were returned; specifying rank in the search dialog ranks all possibilities before choosing the final 1000 (or less) to return.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vandermeeren, R. (2007). PDM versus DSM: Bespreking van: PDM Task Force (2006). Psychodynamic Diagnostic Manual. Silver Spring MD: Alliance of Psychoanalytic Organizations. ISBN 978 0 9767758 1 2, 857 pp., $ 35,—. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):150-152.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):150-152

PDM versus DSM: Bespreking van: PDM Task Force (2006). Psychodynamic Diagnostic Manual. Silver Spring MD: Alliance of Psychoanalytic Organizations. ISBN 978 0 9767758 1 2, 857 pp., $ 35,—

Review by:
Ronny Vandermeeren

Bestaande overzichten van psychische stoornissen zoals de DSM stellen dat iemands symptomen de meest betrouwbare manier zijn om deze stoornissen te ordenen. Speculeren over een innerlijke en/of onbewuste wereld wordt daarbij als nietwetenschappelijk ter zijde geschoven. Het resulterend werkstuk is dan ook voor velen een wel uitvoerig en overzichtelijk maar tegelijk te oppervlakkig geheel.

De Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM) is het resultaat van de gezamenlijke inspanning van bijna uitsluitend Amerikaanse verenigingen die geestelijke gezondheidszorg benaderen vanuit een dieptepsychologische visie op emotioneel, sociaal en gedragsmatig functioneren. Door zowel aan de oppervlakte als meer in de diepte te kijken wil de PDM een vollediger inzicht mogelijk maken in het functioneren en de ontwikkeling van brein en geest, waardoor er ruimte komt voor verdere evolutie in diagnose en behandeling. In die zin wil de PDM een dieptedimensie toevoegen aan de DSM. Daarvoor baseert de PDM zich op actuele neurowetenschappelijke en effectonderzoeken die het belang aantonen van het focussen op de volledige range en diepte van emotioneel en sociaal functioneren. Al eerder waren er pogingen om de spanningsboog tussen psychiatrie en psychoanalyse te verkleinen. Enkele jaren geleden beschreef Vermote (2000) hoe een psychoanalytische diagnostiek de verschillende DSM-persoonlijkheidsstoornissen op een spectrum tussen neurose en psychose kan plaatsen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.