Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Pocket to save bookmarks to PEP-Web articles…

PEP-Web Tip of the Day

Pocket (formerly “Read-it-later”) is an excellent third-party plugin to browsers for saving bookmarks to PEP-Web pages, and categorizing them with tags.

To save a bookmark to a PEP-Web Article:

  • Use the plugin to “Save to Pocket”
  • The article referential information is stored in Pocket, but not the content. Basically, it is a Bookmark only system.
  • You can add tags to categorize the bookmark to the article or book section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Von Steimker, J. (2007). Gewetensvragen: Bespreking van: Anita von Raffay (2006). Die Gewissenfrage in Psychoanalyse und analytische Psychologie. Jahrbuch der Psychoanalyse, Beiheft 21. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog. ISBN 978 3 7728 2371 8, 227 pp., € 52,—. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):152-153.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):152-153

Gewetensvragen: Bespreking van: Anita von Raffay (2006). Die Gewissenfrage in Psychoanalyse und analytische Psychologie. Jahrbuch der Psychoanalyse, Beiheft 21. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog. ISBN 978 3 7728 2371 8, 227 pp., € 52,—

Review by:
Jutta Von Steimker

Anita von Raffay is psychoanalytica en leer-analytica met een jungiaanse achtergrond. In Die Gewissenfrage in Psychoanalyse und analytische Psychologie doet ze een theoretisch onderzoek van het gewetensconcept, gezien vanuit de psychoanalyse en vanuit de analytische psychologie. Ze beperkt zich niet tot het onderzoek van de invloed van het onbewuste infantiele geweten op het lijden van de patiënt, maar schenkt ook uitvoerig aandacht aan de relatie tussen het geweten en de moraal enerzijds en de sociale en politieke problemen van onze tijd anderzijds. De catastrofale ontwikkelingen in de wereldpolitiek gaan haar zeer ter harte. Clinici kunnen weinig aanvangen met de gewetensconcepten van de analytische psychologie.

Het eerste deel van het boek biedt een omvangrijk overzicht van het concept Boven-Ik. Er wordt tevens aandacht besteed aan de ontwikkeling van het geweten.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.