Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access “The Standard Edition” of Freud’s work…

PEP-Web Tip of the Day

You can directly access Strachey’s The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud through the Books tab on the left side of the PEP-Web screen.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hebbrecht, M. (2007). Ferro, een vervolg: Bespreking van: Antonino Ferro (2006). Psychoanalysis as therapy and storytelling. Londen: Routledge. ISBN 978 0 415 37205 3, 148 pp., £ 17,99. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):153-155.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):153-155

Ferro, een vervolg: Bespreking van: Antonino Ferro (2006). Psychoanalysis as therapy and storytelling. Londen: Routledge. ISBN 978 0 415 37205 3, 148 pp., £ 17,99

Review by:
Marc Hebbrecht

In drie eerdere recensies1 heb ik de specifieke bijdrage van Ferro aan de psychoanalytische theorie en techniek kort samengevat. Ferro gaat ervan uit dat de gehele analytische sessie beluisterd kan worden als een droom, geproduceerd door de psyche van de patiënt als reactie op het analytische veld. Tijdens de sessie worden personages ten tonele gevoerd. Deze personages zijn op drie niveaus te beluisteren: 1. de externe realiteit, 2. de innerlijke realiteit (de personages zijn overdrachtsfiguren: a. herhalingen b. projecties van zelf- en objectbeelden) en 3. de analytische relatie (personages vertolken wat zich op een dieper niveau afspeelt tussen de analyticus en analysant als koppel). Het gaat in psychoanalyse vooral over het volgen van de patiënt in zijn verhaal, hem vergezellen, gebruik maken van creatieve capaciteiten en hem voorzien van beelden.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.