Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: PEP-Web Archive subscribers can access past articles and books…

PEP-Web Tip of the Day

If you are a PEP-Web Archive subscriber, you have access to all journal articles and books, except for articles published within the last three years, with a few exceptions.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Stroeken, H. (2007). Performance en kinderanalyse: Bespreking van: Claudia Frank, Ludger M. Hermanns & Helmut Hinz (red.) (2006). Performance als Restitionsversuch. Jahrbuch der Psychoanalyse, 53. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog. ISSN 0075 2363, 232 pp., € 42,—. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):155-156.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):155-156

Performance en kinderanalyse: Bespreking van: Claudia Frank, Ludger M. Hermanns & Helmut Hinz (red.) (2006). Performance als Restitionsversuch. Jahrbuch der Psychoanalyse, 53. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog. ISSN 0075 2363, 232 pp., € 42,—

Review by:
Harry Stroeken

Van nummer 53 van het Jahrbuch der Psychoanalyse, dat vooral gaat over performance en kinderanalyse, bespreek ik een drietal bijdragen. Ten eerste worden in dit nummer verschillende artikelen gewijd aan Performance als Restitutionsversuch. Het begrip ‹performance› is ontleend aan de wereld van de kunst en alle mogelijke nuances en details ervan worden uiteengezet. Performance lijkt op enactment, ageren of herhalingsdwang — maar is net weer iets anders. Voor details zie de bijdragen zelf. Vervolgens is er de bijdrage van Angela Köhler-Weisker, Esther Bick — Eine Pionierin der teilnehmenden Säuglingsbeobachtung. Esther Bick (1902-1983) werd geboren als Esteza Wander in Galicië uit verarmde orthodoxe joodse ouders. Om kinderpsychologe te kunnen worden studeerde zij bij de Bühlers in Wenen, bij wie ze een empirische instelling opdeed, al had ze later kritiek op hun werkwijze. In 1938 week zij uit naar Engeland, waar zij in contact kwam met de psychoanalyse, met name via een analyse bij Balint. Zij werd psychotherapeute aan de Tavistock Clinic. In 1948 voerde zij aan de Tavistock de kinderobservatie in als kernstuk van de opleiding en in 1960 werd dat een gewaardeerd onderdeel van de analytische opleiding. Zij werd kinderanalytica en deed een tweede analyse met Melanie Klein, voor wie zij sterk en dogmatisch partij koos. Na de dood van Klein erfde zij haar divan! Haar partijdige keuze voor Klein was waarschijnlijk de reden dat zij in 1960 vervangen werd als opleider aan de Tavistock, waarna zij daar vertrok.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.