Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Pocket to save bookmarks to PEP-Web articles…

PEP-Web Tip of the Day

Pocket (formerly “Read-it-later”) is an excellent third-party plugin to browsers for saving bookmarks to PEP-Web pages, and categorizing them with tags.

To save a bookmark to a PEP-Web Article:

  • Use the plugin to “Save to Pocket”
  • The article referential information is stored in Pocket, but not the content. Basically, it is a Bookmark only system.
  • You can add tags to categorize the bookmark to the article or book section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Filet, B. (2007). Invulling van metapsychologische lacunes: Bespreking van: André Green (2005). Psychoanalysis: a paradigm for clinical thinking, vertaling Andrew Weller. Londen: Free Association Books. ISBN 978 1 85343 773 1, 324 pp., $ 35,—. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):156-158.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):156-158

Invulling van metapsychologische lacunes: Bespreking van: André Green (2005). Psychoanalysis: a paradigm for clinical thinking, vertaling Andrew Weller. Londen: Free Association Books. ISBN 978 1 85343 773 1, 324 pp., $ 35,—

Review by:
Bien Filet

Psychoanalysis: a paradigm for clinical thinking publiceert in Engelse vertaling in één band artikelen en voordrachten die tussen 1993 en 2001 door André Green werden geschreven en waarvan delen werden gepubliceerd in Engelstalige en Franstalige vakbladen. De hoofdstukken behandelen onder meer vraagstukken rond het intersubjectivisme, primaire analiteit, de centrale fobische positie en triadiciteit. Een ambitieus programma dus, waaraan weinig analytische auteurs zich zouden wagen. Green wil voor de psychoanalyse één eigen epistemologie ontwerpen, omdat zijns inziens de psychoanalyse niet kan en behoeft te steunen op bewijsmethoden die stammen uit methoden van bewijsvoering uit empirische wetenschappen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.