Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by year…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Year. This will rearrange the results of your search chronologically, displaying the earliest published articles first. This feature is useful to trace the development of a specific psychoanalytic concept through time.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Niers, P. (2007). De grondslag voor een nieuwe psychoanalytische theorie? Bespreking van: Antonio Imbasciati (2006). Constructing a mind — A new base for psychoanalytic theory. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 1 58391 767 1, 296 pp., £ 34,95. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):158-161.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):158-161

De grondslag voor een nieuwe psychoanalytische theorie? Bespreking van: Antonio Imbasciati (2006). Constructing a mind — A new base for psychoanalytic theory. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 1 58391 767 1, 296 pp., £ 34,95

Review by:
Pieter Niers

Constructing a mind is het resultaat van een reeds in 1978 aangevangen theoretische studie met het doel de grondslag te formuleren voor een nieuwe psychoanalytische theorie. De auteur, Antonio Imbasciati, is zowel opleider van de Italiaanse psychoanalytische vereniging als hoogleraar klinische psychologie aan de universiteit van Brescia. Daarom probeerde hij een model te ontwerpen dat strookt met de huidige stand van zaken binnen de psychologie en de neuropsychologie en dat tegelijkertijd stevig verankerd is in de heersende opvattingen binnen de psychoanalyse, met name die van Bion en Klein — een ambitieuze doelstelling. De twee eerste hoofdstukken zijn grotendeels gewijd aan een verantwoording van zijn wetenschapstheoretische positie. Een theorie die beschrijvend en/of interpreterend is kan weliswaar dienst doen voor de klinische praktijk, maar om aan te sluiten bij hedendaagse aanpalende wetenschappen als de cognitieve psychologie, de neurofysiologie en de neuropsychologie dient een theorie ook verklarend te zijn. Imbasciati zet uiteen dat Freud het bestaan van het onbewuste verklarend beschreef in termen van een psychobiologisch driftenergiemodel. Dat correspondeerde met het toen heersende elektrofysiologische ontladingsmodel van de neurofysiologie. In de moderne neurowetenschappen wordt het zenuwstelsel echter gezien als een informatieverwerkend systeem dat in staat is tot zelfmodificatie op grond van informatie en ‹learning from experience› (Bion 1962).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.