Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see definitions for highlighted words…

PEP-Web Tip of the Day

Some important words in PEP Web articles are highlighted when you place your mouse pointer over them. Clicking on the words will display a definition from a psychoanalytic dictionary in a small window.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Dehing, J. (2007). Voor elk wat wils: van psychoanalyse per telefoon tot de oceaan van het Zijn: Bespreking van: Michael Stadter & David E. Scharff (red.) (2005). Dimensions of psychotherapy, dimensions of experience — Time, space, number and state of mind. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 1 58391 863, 296 pp., £ 29,95. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):161-163.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):161-163

Voor elk wat wils: van psychoanalyse per telefoon tot de oceaan van het Zijn: Bespreking van: Michael Stadter & David E. Scharff (red.) (2005). Dimensions of psychotherapy, dimensions of experience — Time, space, number and state of mind. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 1 58391 863, 296 pp., £ 29,95

Review by:
Jef Dehing

In Dimensions of psychotherapy, dimensions of experience onderzoeken zestien auteurs, samen met twee redacteurs, de ‹dimensies› van de psychotherapie en van de ervaring in het algemeen: tijd, ruimte, getallen en geestestoestand.

Tijd speelt een belangrijke rol in het leven, en natuurlijk ook in de psychotherapie. Volgens Ravenscroft is het onbewuste niet zo ‹tijdloos› als Freud beweerde: het zou een ingeboren tijdsgevoel bevatten, dat, zowel bij individuen als groepen, vorm geeft aan de levenscyclus. De auteur schenkt ook aandacht aan fenomenen die verband houden met belangrijke verjaardagen. Soms zijn we ons heel bewust van het voorbijgaan van de (lineaire) tijd, op andere ogenblikken minder. Stadter beschrijft de schommelingen die deze tijdsbeleving kan ondergaan, in het bijzonder bij traumapatiënten en in de therapeutische sessie. Johnson onderzoekt de ‹slechte oneindigheid›, een probleem van narcistische patiënten in hun omgaan met tijd. Setton en J. S. Scharff ten slotte tonen het belang aan van tijd — en volhardingsvermogen — in de psychotherapeutische bedrijvigheid.

Ook ruimte is essentieel voor het leven, als referentiepunt, als mogelijkheid en als re-eel gegeven. Anderson toont hoe sommige patiënten heel expliciet de fysische ruimte van onze spreekkamer gebruiken, als container of als transitioneel object. Rovner beschrijft het effect op de therapie van veranderingen in het psychotherapeutische kader, in het bijzonder de verhuizing van de therapeut.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.