Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To download the bibliographic list of all PEP-Web content…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that you can download a bibliography of all content available on PEP Web to import to Endnote, Refer, or other bibliography manager? Just click on the link found at the bottom of the webpage. You can import into any UTF-8 (Unicode) compatible software which can import data in “Refer” format. You can get a free trial of one such program, Endnote, by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Thys, M. (2007). Een transculturele psychoanalyse? Bespreking van: Wouter Gomperts & Gerdine Veen (red.) (2006). Migratie in psychoanalyse — Over psychoanalytische behandelingen van migranten en vluchtelingen. NPI-reeks. Assen: Van Gorcum. ISBN 978 90 232 4158 4, VI + 101 pp., € 15,50. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):167-168.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):167-168

Een transculturele psychoanalyse? Bespreking van: Wouter Gomperts & Gerdine Veen (red.) (2006). Migratie in psychoanalyse — Over psychoanalytische behandelingen van migranten en vluchtelingen. NPI-reeks. Assen: Van Gorcum. ISBN 978 90 232 4158 4, VI + 101 pp., € 15,50

Review by:
Michel Thys

Wat is de betekenis van de psychoanalyse voor een cultuurdiverse samenleving zoals we die nu bij ons kennen? Is er in het therapeutisch aanbod van de psychoanalyse plaats voor de problematiek van volwassenen en kinderen uit niet-westerse culturen? Deze uitdagende vragen naar de mogelijkheid van een transculturele psychoanalyse vormden voor het Nederlands Psychoanalytisch Instituut te Amsterdam de aanzet om in 1999 de Werkgroep Interculturele Samenwerking op te richten. In 2005 vloeide hieruit een studiemiddag voort. In Migratie in psychoanalyse zijn de drie lezingen van die studiemiddag gebundeld, namelijk van de psychoanalytici Fernanda Sampaio de Carvalho, Ans van Blokland en werkgroepcoördinator Wouter Gomperts, en verder drie reacties van ‹externen›: systeemtherapeute Julia Bala, medisch antropoloog Rob van Dijk en psychiater Annechien Limburg-Okken. Daaraan werden nog teksten toegevoegd van de psychoanalytici Adeline van Waning (voormalig coördinator) en Max Westerborg.

Terwijl Sampaio de Carvalho onderzoekt hoe de migratieproblematiek (bv. onverwerkte rouw) doorwerkt in de volgende generaties en welke rol onder meer de taal daarin speelt, focust Van Blokland op de problematiek van stagnatie in de ontwikkeling (door overaanpassing dan wel ‹mummificatie›) en belicht ze (tegen)overdrachtelijke aspecten bij de behandeling van trauma. Van Waning geeft de lezer een idee van het gehechtheidsonderzoek in verschillende culturen en introduceert het oosters geïnspireerde concept ‹niet-gehechtheid›: een psychische positie die hechting en onthechting overstijgt in een niet-gehecht zijn aan het eigen perspectief als het beste of enige.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.