Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see the German word that Freud used to refer to a concept…

PEP-Web Tip of the Day

Want to know the exact German word that Freud used to refer to a psychoanalytic concept? Move your mouse over a paragraph while reading The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud and a window will emerge displaying the text in its original German version.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Stufkens, T. (2007). Enkele betekenissen van de bank. Tijdschr. Psychoanal., 13(3):208-218.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(3):208-218

Enkele betekenissen van de bank

Ton Stufkens

Wij hebben resoluut het denkbeeld afgewezen om van de patiënt die hulp zoekt en zich aan ons toevertrouwt, ons eigendom te maken, zijn lot voor hem vorm te geven, hem onze idealen op te dringen en, met de hoogmoed van de Schepper, hem naar ons evenbeeld te vormen waaraan wij dan welbehagen moeten vinden. (Freud 1919, p. 185)

De analysebank als onderwerp van een voordracht of essay brengt onmiddellijk een dilemma met zich mee. Het gaat om een concreet materieel voorwerp in de spreekkamer, een van de ‹tools of the trade› zoals Anna Freud opmerkte, maar tevens om een drager van betekenissen en een symbool voor de hele analytische onderneming. Zoals elke enigszins geïnformeerde leek en cartoonist weet staat de bank voor de psychoanalyse. Is zij wel te isoleren van alles wat er in een analyse gebeurt of kán plaatsvinden?

Het loont de moeite een kleine zwerftocht te maken langs enkele van deze feitelijke en symbolische aspecten van de bank. Daar is in het verleden ook veelvuldig aandacht aan besteed (o.a. Rosenbaum 1967, Stern 1978) en elke analyticus kent die aspecten vanuit een dubbele ervaring: hij of zij heeft er immers jarenlang als analysant zelf óp gelegen en eráchter gezeten als behandelaar. Het is een uniek verschijnsel in een beroep dat je een behandeling zowel verplicht ondergaat als zelf uitvoert. In een voordracht over analyse en heranalyse op een congres zei de spreker: stelt u zich eens voor dat hersenchirurgen eenzelfde route zouden moeten lopen (Meyer 2007).

In een korte persoonlijke stellingname zullen een aantal aspecten van de setting de revue passeren, waarbij ik betoog dat de bank in combinatie met de grondregel niet alleen een essentieel maar ook een constituerend deel van de psychoanalytische situatie is. Daarna ga ik op een paar facetten van de bank in de materiële en de psychische realiteit in, om vervolgens toe te komen aan enkele meer specifieke betekenissen die zij voor analysant en analyticus kan hebben.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.