Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To view citations for the most cited journals…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the number of citations for the Most Cited Journal Articles on PEP Web can be reviewed by clicking on the “See full statistics…” link located at the end of the Most Cited Journal Articles list in the PEP tab.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vandeputte, J. Hauber, E. (2007). Kinderen en hun (vele) ouders: Verslag van: Actuele ouders — verinnerlijkte ouders [Berlijn, 10-12 november 2006]. Tijdschr. Psychoanal., 13(3):241-243.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(3):241-243

Verslagen

Kinderen en hun (vele) ouders: Verslag van: Actuele ouders — verinnerlijkte ouders [Berlijn, 10-12 november 2006]

Jan Vandeputte en Ed Hauber

De European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (EFPP) bestaat vijftien jaar en vierde dat afgelopen november in Berlijn met een congres. Deze ‹moedervereniging› van onder meer de Vlaamse en de Nederlandse vereniging voor psychoanalytische psychotherapie bestaat uit drie secties: Volwassenen, Kind & Jeugd en Groepstherapie. Een sectie Paar- en Gezinstherapie is in oprichting. Net zoals de European Psychoanalytical Federation (EPF) is de EFPP een paraplu-organisatie. Het verschil met de EPF is dat de EFPP expliciet kiest voor het versterken van het psychoanalytische gedachtegoed in de publieke sector en dat de congressen open zijn voor belangstellenden. Naast de gemeenschappelijke congressen organiseert iedere sectie driejaarlijks een eigen congres. Dit jaar was het weer de beurt aan de Kind- & Jeugdsectie, die de eer had om ook cachet te geven aan het feit dat de vereniging haar vijftienjarig bestaan vierde. In samenwerking met de Vereinigung Analytischer Kinder- und Jugendlichen-Psycho-therapeuten in Deutschland koos de congrescommissie als thema ‹Actual parents — inner parents›.

Estella Weldon had de eer (en de verantwoordelijkheid) een publieke lezing te mogen geven als opstap naar het congresthema. Weldon is bekend van haar boek uit 1985: Mother, madonna, whore. Ze vindt dat er, in een context van idealisering van het moederschap, te weinig aandacht is voor de mogelijke pervertering ervan. Weldon probeerde aan het eind van haar lezing het congresthema te verwerken door te stellen dat vrouwelijke perversie altijd drie generaties (verinnerlijkt moederbeeld als ‹innerlijke saboteur›) omvat, maar ze bleef uiteindelijk hameren op de maatschappelijke loochening van ‹de keerzijde van het moederschap› — men zegt: ‹Vrouwen doen zulke dingen toch niet.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.