Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use the Information icon…

PEP-Web Tip of the Day

The Information icon (an i in a circle) will give you valuable information about PEP Web data and features. You can find it besides a PEP Web feature and the author’s name in every journal article. Simply move the mouse pointer over the icon and click on it for the information to appear.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Thys, M. (2007). Professionele werken: Bespreking van: Sigmund Freud (2006). Werken. In elf delen en cd-rom, bezorgd door W. Oranje. Amsterdam: Boom. ISBN 978 90 8506 241 7, 7500 pp., € 999,95. Tijdschr. Psychoanal., 13(3):246-249.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(3):246-249

Boken

Professionele werken: Bespreking van: Sigmund Freud (2006). Werken. In elf delen en cd-rom, bezorgd door W. Oranje. Amsterdam: Boom. ISBN 978 90 8506 241 7, 7500 pp., € 999,95

Review by:
Michel Thys

De publicatie van de lang verwachte en aangekondigde nieuwe Nederlandse vertaling van Freud kreeg van Uitgeverij Boom een uitstekende timing. Ze overspande in ons taalgebied het gehele internationale Freudjaar naar aanleiding van Freuds honderdvijftigste geboortejaar. Op 6 mei 2006, bij de opening van het Freudfestival, werd het eerste deel gepresenteerd en in december van hetzelfde jaar werden alle elf delen, samen zo'n vijfenzeventighonderd pagina's, met cd-rom, beschikbaar. Het resultaat is prachtig en lovenswaardig. Er is, met een relatief klein team, hard gewerkt aan deze Werken. Wat meteen in het oog springt, is de mooie vormgeving van René van der Vooren, wiens signatuur we onder meer herkennen van het Tijdschrift voor Psychoanalyse en de reeks Vragen aan Freud bij dezelfde uitgever. Zowel het omslag als het typografisch binnenwerk, beide van zijn hand, brengen ons meteen in goede vorm om de nieuwe Nederlandse Freud bij de leeslinten en de horens te vatten. Alleen spijtig van de wat smalle bindmarge, waardoor de lezer het boek, waarvan de globale vormgeving hem nochtans aanzet tot een respectvolle omgang, toch onbetamelijk moet openvouwen.

Werken is gebaseerd op de Gesammelte Werke, de Studienausgabe en de Standard Edition. De redactionele inleidingen en notenapparaten zijn ontleend aan die van James Strachey uit de Standard Edition en zijn in deel 11 onder ‹Addenda› bovendien aangevuld met reeds beschikbare nieuwe annotaties bij de Revised Standard Edition die het Londense Institute of Psycho-Analysis momenteel voorbereidt.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.