Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Bentinck, A. (2007). Karl Abraham als beginner: Bespreking van: Claudia Frank, Ludger M. Hermanns & Helmut Hinz (2006). Jahrbuch der Psychoanalyse, 52, Karl Abrahams Begriff der Traumatophilie in der heutigen Diskussion. ISSN 0075-2363, 232 pp., € 52,—. Tijdschr. Psychoanal., 13(3):249-251.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(3):249-251

Karl Abraham als beginner: Bespreking van: Claudia Frank, Ludger M. Hermanns & Helmut Hinz (2006). Jahrbuch der Psychoanalyse, 52, Karl Abrahams Begriff der Traumatophilie in der heutigen Diskussion. ISSN 0075-2363, 232 pp., € 52,—

Review by:
Anna Bentinck

Het Jahrbuch der Psychoanalyse nummer 52 heeft als onderwerp ‹Karl Abrahams Begriff der Traumatophilie› en het is een interessant maar ook merkwaardig themanummer.

Interessant omdat er veel te weinig geschreven wordt over Karl Abraham (1877-1925), die een centrale plaats innam in de psychoanalytische wereld van het begin van de twintigste eeuw. Merkwaardig omdat het themanummer gewijd is aan een klein artikeltje van Abraham, Das Erleiden sexueller Traumen als Form infantiler Sexualbetätigung uit 1907, dat hij schreef op een moment dat hij nog maar weinig van psychoanalyse af wist. In 1920 heeft hij zich zelfs voor het artikel verontschuldigd. Abraham heeft in totaal zo'n honderd artikelen geschreven waarvan er enkele erg belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van de psychoanalyse. Geen enkel is tot op heden zo grondig besproken als dit kleine artikeltje nu in dit themanummer.

Voordat ik inga op het artikel en de commentaren, eerst in het kort iets over Abraham in 1907. Karl Abraham was in 1901 op vierentwintigjarige leeftijd, na zijn medicijnenstudie, gaan werken in de psychiatrische kliniek Dalldorf in Berlijn. Hij vond het er geestdodend en oninspirerend.

Vandaar dat hij solliciteerde in Burghölzli in Zürich. Hij werd in Zürich aangenomen en kon eind 1904 beginnen. Burghölzli was een grote psychiatrische kliniek van vierhonderd bedden en stond op dat moment bekend als modern en vooruitstrevend.

Eugen Bleuler was directeur en Carl Gustav Jung eerste arts-assistent.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.