Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To report problems to PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Help us improve PEP Web. If you find any problem, click the Report a Problem link located at the bottom right corner of the website.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Verbruggen, G. (2007). Seks en groep: Bespreking van: Morris Nitsun (2006). The group as an object of desire — Exploring sexuality in group therapy. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 1 58391 872 2, 305 pp., £ 19,99. Tijdschr. Psychoanal., 13(3):251-252.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(3):251-252

Seks en groep: Bespreking van: Morris Nitsun (2006). The group as an object of desire — Exploring sexuality in group therapy. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 1 58391 872 2, 305 pp., £ 19,99

Review by:
Guy Verbruggen

Nitsun geeft met zijn nieuwe boek ook zijn eigen reisweg aan als groepspsychotherapeut en schrijver: van relatief pessimist, bezig met destructieve krachten in de groep (The anti-group, 1996) naar een groter optimisme, met meer ruimte voor verlangen en seksualiteit.

The group as an object of desire gaat over de elementen die van een groep een levendige en intensieve ervaring maken, maar ook over het verborgen discours, over het feit dat groepstherapie vaak nog minder dan individuele therapie ruimte laat voor een vrij spreken over seks. De paradoxale situatie in groepstherapie maakt dat men zeer dicht bij elkaar komt, maar geen seksuele gevoelens mag toelaten. Deze marginalisatie weerspiegelt de klassieke sociale beperkingen rond dit onderwerp: taboes en schaamte, vrees voor blootstelling of grensoverschrijding.

Nitsun

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.