Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To contact support with questions…

PEP-Web Tip of the Day

You can always contact us directly by sending an email to support@p-e-p.org.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Stroeken, H. (2007). Concurreren of samenwerken? Bespreking van: David M. Black (2006). Psychoanalysis and religion in the 21st century — Competitors or collaborators? Londen/New York: Routledge. ISBN 9780415 37943 4, 278 pp., £ 55,-. Tijdschr. Psychoanal., 13(3):252-253.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(3):252-253

Concurreren of samenwerken? Bespreking van: David M. Black (2006). Psychoanalysis and religion in the 21st century — Competitors or collaborators? Londen/New York: Routledge. ISBN 9780415 37943 4, 278 pp., £ 55,-

Review by:
Harry Stroeken

Wat kunnen wij winnen bij een gesprek tussen psychoanalyse en godsdienst?, luidt de vraag op het omslag van Psychoanalysis and religion in the 21st century. Gewoonlijk gaan publicaties over dit thema uit van theologische zijde, maar dit boek verscheen in de reeks van het London Institute of Psychoanalysis. Dat wijst op een ontwikkeling: er bestaat blijkbaar belangstelling voor het onderwerp in psychoanalytische kringen en voor de uitgever kan het commercieel interessant zijn. Black, de redacteur, levert een breed spectrum van onderwerpen. Hijzelf bespreekt de ‹contemplatieve positie› in dezelfde zin als de depressieve of de paranoïde-schizoïde positie; ze wordt voor alles gekenmerkt door tolerantie voor frustratie, angst en consternatie en de bereidheid tot beschouwen eerder dan tot handelen. Britton biedt een studie over het Bijbelboek Job die eindigt met ‹Waar Boven-Ik was moet Ik komen› (p. 95). David Millar heeft het over A Christmas carol van Dickens. Frosh schrijft over psychoanalyse en jodendom in seculiere en religieuze zin; Epstein gaat in op de verhouding tussen boeddhisme en psychoanalyse, vooral in het werk van Winnicott; een ander bespreekt psychoanalyse en de Vedanta in het hindoeïsme. Yoga en de vergelijking tussen zen, meditatie en vrije associatie ontbreken niet. Bion (met name zijn O) en de Italiaanse analyticus Matte Blanco passeren de revue. Freuds negatieve houding tegenover godsdienst wordt in verband gebracht met zijn getroebleerde relatie met zijn moeder (p.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.