Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most popular articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Popular Journal Articles on PEP Web by checking the PEP tab found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ubbels, J. (2007). Neurotische en perverse processen. Tijdschr. Psychoanal., 13(4):259-270.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(4):259-270

Neurotische en perverse processen Related Papers

Jaap Ubbels

De term ‹perversie› (Latijnse stam: pervértere = omdraaien, bederven, ontaarden) is afkomstig uit de theologie en betekent zoiets als ‹tegen de wetten van God›. In de verlichting werd dat: ‹tegen de wetten van de natuur›. Dit sloeg in het bijzonder op seksualiteit die voor iets anders gebruikt werd dan waarvoor deze bedoeld zou zijn: de liefde tussen man en vrouw en de voortplanting. Tegenwoordig weten wij niet meer goed wat tegennatuurlijk en pervers is. Misschien zouden wij daardoor speelser met het perverse deel van onszelf en onze patiënten kunnen omgaan. Maar zo onbevangen staan wij er nu ook weer niet tegenover: een eeuw psychoanalyse heeft ons geleerd dat het bij perversie niet alleen gaat om een kleurrijke, uitdagende, subversieve seksuele anarchie, maar dat het ook een krachtige manier kan zijn om vijandigheid en haat uit te drukken.

Voor ons is het zaak om het veelomvattende gebied van de perversies zo dynamisch mogelijk te benaderen. Daarvoor is de psychoanalyse bedoeld en voor een psychoanalyticus zijn de dynamiek en het procesmatige nu eenmaal interessanter dan de uiterlijke verschijningsvorm (Laplanche & Pontalis 1973; Etchegoyen 1991). Maar is het wel juist om de dynamiek centraal te stellen? Of gaat het — zoals clinici als Kernberg (1992, 2006) en Socarides (2004) stellen — om de ernst van de persoonlijkheidsstoornis waarbinnen de perversie optreedt? De categorische indeling die zij voorstellen vindt echter weinig navolging in de huidige psychoanalytische literatuur.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.