Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find an Author in a Video…

PEP-Web Tip of the Day

To find an Author in a Video, go to the Search Section found on the top left side of the homepage. Then, select “All Video Streams” in the Source menu. Finally, write the name of the Author in the “Search for Words or Phrases in Context” area and click the Search button.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Stufkens, T. (2007). Een weerbarstige werkelijkheid: Commentaren bij ‹Neurotische en perverse processen› [2]. Tijdschr. Psychoanal., 13(4):274-276.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(4):274-276

Een weerbarstige werkelijkheid: Commentaren bij ‹Neurotische en perverse processen› [2] Related Papers

Ton Stufkens

In Neurotische en perverse processen benoemt Ubbels nog eens overzichtelijk de diverse ingrediënten van de perversie en biedt hij met de drie vignetten openhartig een blik in zijn analytische keuken. Hij maakt duidelijk hoe ingewikkeld dergelijke problematiek is en ook hoe de analyticus dwingend uitgenodigd wordt in het sadomasochistische universum en de ‹omgekeerde wereld› van de analysant binnen te treden. Zoals hij demonstreert gaat het hier om een (zelfgevoel)thematiek die bij elke analysant tevoorschijn kan komen en die vermengd kan zijn met meer neurotische pathologie. Het is de verdienste van dit artikel dat het veel stof tot nadenken biedt. Het nodigt mij uit tot een tweetal onderling gerelateerde kanttekeningen, een epistemologische en een klinisch-technische, die in het verlengde liggen van het betoog van de auteur.

Het

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.