Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by year…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Year. This will rearrange the results of your search chronologically, displaying the earliest published articles first. This feature is useful to trace the development of a specific psychoanalytic concept through time.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Vos, S. (2007). Empathie: therapeutische gids of aberratie? Verslag van: Empathie in psychoanalytische therapie [Kortenberg, 8 juni 2007]. Tijdschr. Psychoanal., 13(4):298-300.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(4):298-300

Empathie: therapeutische gids of aberratie? Verslag van: Empathie in psychoanalytische therapie [Kortenberg, 8 juni 2007]

Sara De Vos

De Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie koos dit jaar voor het thema ‹empathie›. Een moeilijk en controversieel thema, zo dacht ik. Niet vanzelfsprekend passend in een psychoanalytisch kader van abstinentie en neutraliteit. Ik associeerde empathie met het begrip steun; het te veel uiten van empathie of steunende interventies kan toch toedekkend werken? Zoals in de loop der dag zou blijken, kan empathie inderdaad verraderlijk zijn doordat ze therapeut en patiënt doet vastlopen in een fusionele relatie. Empathie kan misleidend zijn voor de therapeut; het herkennen van aspecten van zichzelf in de patiënt schept de illusie dat men zijn patiënt begrijpt. Een illusie, want beiden hanteren een verschillend referentiekader. Moet men niet eerder steeds opnieuw proberen niet-te-begrijpen? Of, zoals Bion benadrukte: ‹No memory, desire, understanding.›

Empathie lijkt echter noodzakelijk te zijn. De inleiding van Marc Hebbrecht liet verstaan dat de Italiaanse analyticus Bolognini een belangrijke auteur is over het fenomeen ‹empathie›. Hij brengt empathie in verband met de innerlijke ruimte van de therapeut, met rêverie en met het analyseren van tegenoverdrachtelijke gevoelens.

Het bevordert het contact met het defensieve ego van de patiënt. Er lijkt een verband te zijn tussen empathie en de timing van interventies. Freud schreef dat een empathische houding een positieve overdracht tot stand doet komen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.