Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by year…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Year. This will rearrange the results of your search chronologically, displaying the earliest published articles first. This feature is useful to trace the development of a specific psychoanalytic concept through time.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hebbrecht, M. (2007). Herinneren, herhalen, doorwerken … in Berlijn: Verslag van: Remembering, repeating and working through in psychoanalysis and culture today [Berlijn, 25-28 juli 2007]. Tijdschr. Psychoanal., 13(4):300-302.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(4):300-302

Herinneren, herhalen, doorwerken … in Berlijn: Verslag van: Remembering, repeating and working through in psychoanalysis and culture today [Berlijn, 25-28 juli 2007]

Marc Hebbrecht

Dit jaar overtrof de belangstelling voor het, vijfenveertigste, IPA-congres alle verwachtingen. Nog voor de officiële inschrijvingsdatum bleek het congres volgeboekt en dienden de organisatoren een wachtlijst aan te leggen. Wie al ingeschreven had, kreeg bericht dat het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald zou worden indien hij zijn plaats wilde afstaan aan een collega. Dit is hoogst ongebruikelijk bij internationale congressen.

Het nadeel van zo'n groots opgezet internationaal congres is de overprikkeling die ervan uitgaat: met zo'n aanbod (228 activiteiten) en de constante bekoring door interessante mensen en opwindende ontmoetingen, is het moeilijk kiezen. Ongelooflijk wat er in drie dagen georganiseerd werd: plenaire sessies, filmpresentaties, bespreking van kunstwerken uit Berlijnse musea, discussiegroepen na de plenaire lezingen in vier talen (Engels, Frans, Spaans en Duits), werkgroepen voorafgaand aan het congres, business meetings, ontmoetingen met belangrijke psychoanalytici (Eglé Laufer, Michel de M'Uzan, Herman Beland, Nancy Chodorow). Clinici hadden ruime gelegenheid om eigen klinisch materiaal in te brengen in de verschillende working parties. Kandidaten in opleiding presenteerden hun analyses in kleine groepen met telkens andere, internationaal gerenommeerde supervisoren.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.