Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save a shortcut to an article to your desktop…

PEP-Web Tip of the Day

The way you save a shortcut to an article on your desktop depends on what internet browser (and device) you are using.

  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer
  • Opera

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mooij, A. (2007). Lacan in translation: Bespreking van: Jacques Lacan (2002/2006). Écrits — The first complete edition in English. Vertaling: Bruce Fink, i.s.m. Heloise Fink en Russell Grigg. New York / Londen: Norton. ISBN 978 0 393 06115 4, 878 pp., £ 30,-. Tijdschr. Psychoanal., 13(4):303.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(4):303

Boeken

Lacan in translation: Bespreking van: Jacques Lacan (2002/2006). Écrits — The first complete edition in English. Vertaling: Bruce Fink, i.s.m. Heloise Fink en Russell Grigg. New York / Londen: Norton. ISBN 978 0 393 06115 4, 878 pp., £ 30,-

Review by:
Antoine Mooij

Het verschijnen van de volledige vertaling van de Écrits van Lacan in het Engels is een belangrijke gebeurtenis. De vertaling is van de hand van Bruce Fink, die zeer goed ingevoerd is in het lacanisme. Thans ligt een tweede, ongewijzigde herdruk voor van de eerste uit 2002. Lacan werd en wordt toenemend in vertaalde vorm gelezen, waarbij het Engels natuurlijk de voorrangstaal is. Er bestond al, sedert 1977, een vertaling van een selectie uit de Écrits van de hand van Sheridan: Lacan — Écrits — A selection. Dat was tot voor kort de voornaamste bron van ‹Lacan in het Engels›. Er was nogal wat kritiek op die vertaling, zoals te verwachten. Wie weleens geprobeerd heeft Lacan te vertalen, weet dat zoiets bijzonder moeilijk en tijdrovend is. Naar mijn ervaring valt de grammaticale onbeslisbaarheid nog wel mee, maar blijft er dan nog veel ruimte voor de uiteindelijke formulering. Wat bij de vertaling snel verloren gaat, is de cadans van de zin.

Het beoordelen van een vertaling van het ‹Frans van Lacan› naar hedendaags Engels is, voor wie geen native speaker in beide talen is, onmogelijk. Voor een echt adequate beoordeling is een grote vertrouwdheid met het Engels maar ook met het Frans vereist. Om toch een indruk te krijgen heb ik een beperkt aantal steekproeven genomen.

Fink blijkt een zorgvuldige vertaling te bieden. Deze lijkt bij de gekozen passages soms net iets preciezer dan bij de ernaast gelegde vertaling van Sheridan, hoewel een vergelijkend oordeel over deze twee vertalingen hier niet op zijn plaats is. Maar de zorgvuldigheid treft wel. Bovendien heeft Fink negentig pagina's verklarende en toelichtende eindnoten toegevoegd, waarin hij ook soms discussieert met andere vertalingen. Deze noten dragen zeker bij, zo bleek mij, aan de begrijpelijkheid ook van reeds vertrouwde teksten. De algemene indruk ontstaat en beklijft dat Fink zeer zorgvuldig te werk is gegaan en dat zijn vertaling een nieuwe mijlpaal vormt in de receptie van Lacan. ‹Lacan in translation›, jazeker, maar niet ‹lost in translation›. Het is een goede vertaling, waarin Lacan niet kopje onder gaat.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.