Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save articles in ePub format for your eBook reader…

PEP-Web Tip of the Day

To save an article in ePub format, look for the ePub reader icon above all articles for logged in users, and click it to quickly save the article, which is automatically downloaded to your computer or device. (There may be times when due to font sizes and other original formatting, the page may overflow onto a second page.).

You can also easily save to PDF format, a journal like printed format.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hebbrecht, M. (2007). Empathie: Bespreking van: Stefano Bolognini (2006). L'empathie psychanalytique. Ramonville Saint-Agne: Eres. ISBN 978 2 7492 0569 4, 238 pp., € 23,-Stefano Bolognini (2004). Psychoanalytic empathy. Londen: Free Association Books. ISBN 978 1 85343 723 6, 191 pp., £ 18,95. Tijdschr. Psychoanal., 13(4):303-305.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(4):303-305

Empathie: Bespreking van: Stefano Bolognini (2006). L'empathie psychanalytique. Ramonville Saint-Agne: Eres. ISBN 978 2 7492 0569 4, 238 pp., € 23,-Stefano Bolognini (2004). Psychoanalytic empathy. Londen: Free Association Books. ISBN 978 1 85343 723 6, 191 pp., £ 18,95

Review by:
Marc Hebbrecht

‹Empathie› is etymologisch afkomstig van het Griekse ‹en› en ‹patheia› en betekent ‹aangedaan zijn door wat er in een ander gebeurt›. Het gaat vooral om het opdoen van gevoelsmatige kennis: het delen en ervaren van de gevoelens van de ander. Het is een complex concept, zowel verwant met als verschillend van andere concepten, zoals identificatie, concordantie, communicatieve projectieve identificatie, rêverie, attunement, containment, sharing, rapport, tact, contact, affectieve beschikbaarheid, receptiviteit, Verstehen, intuïtie, vicarious introspection, at-one-ment, resonant cognition, tracking, prompting, co-thinking

Uit empirisch psychotherapieonderzoek blijkt dat empathie een effectief bestanddeel is van de therapeutische relatie. Recent is er meer belangstelling voor empathie. De psychoanalyse beperkt zich niet langer tot de driften maar schenkt vooral aandacht aan objectrelaties, intersubjectiviteit en het externe object.

Bolognini geeft een psychoanalytische inhoud aan het concept ‹empathie›. Het eerste deel van L'empathie psychanalytique is een historische benadering. In de romantiek ging het vooral om het ervaren en delen van een basisgevoel dat men als ‹fusioneel› kon bestempelen, een proces van osmose van een subject met een object. Empathie was een gevoeligheid, een inlevingsvermogen dat de basis vormde van steun en zorg. Freud bleef altijd op zijn hoede voor het zich laten gaan in tedere gevoelens ten aanzien van patiënten.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.