Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access PEP-Web support…

PEP-Web Tip of the Day

If you click on the banner at the top of the website, you will be brought to the page for PEP-Web support.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Bögels, G. (2007). Nederlandse psychoanalyse en het jubilerende Duitse Jaarboek: Bespreking van: Claudia Frank, Ludger M. Hermanns & Helmut Hinz (red.) (2005). Trauma — Neue Entwicklungen in der Psychoanalyse. Jahrbuch der Psychoanalyse — Beiträge zur Theorie, Praxis und Geschichte, Band 50. Stuttgart: Frommann-Holzboog. ISSN 0075 2363, 304 pp., € 52,-. Tijdschr. Psychoanal., 13(4):305-307.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(4):305-307

Nederlandse psychoanalyse en het jubilerende Duitse Jaarboek: Bespreking van: Claudia Frank, Ludger M. Hermanns & Helmut Hinz (red.) (2005). Trauma — Neue Entwicklungen in der Psychoanalyse. Jahrbuch der Psychoanalyse — Beiträge zur Theorie, Praxis und Geschichte, Band 50. Stuttgart: Frommann-Holzboog. ISSN 0075 2363, 304 pp., € 52,-

Review by:
Gertie Bögels

De jubileumband ter gelegenheid van het vijftigste Jahrbuch der Psychoanalyse is een voor de gelegenheid rijk geïllustreerde uitgave. In een terugblik verwijst Friedrich-Wilhelm Eickhoff, een redacteur van de tweede generatie, naar de doelstelling van de in 1950 opgerichte Duitse Psychoanalytische Vereniging: de hervatting van de verloren psychoanalytische oriëntering na de Zivilisationsbruch van het Derde Rijk (zie ook De Swaans Dyscivilisatie, 2006). In zijn meesterlijke samenvatting van de voorgaande banden treffen we bij de twaalf personen van de oorspronkelijke redactieraad beroemde namen als Michael Balint, Therese Benedek, Anna Freud en Kurt R. Eissler, en maar liefst drie Nederlanders: Jaap van der Leeuw, Piet Kuiper en Jeanne Lamplde Groot.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.