Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Downloads should look similar to the originals…

PEP-Web Tip of the Day

Downloadable content in PDF and ePUB was designed to be read in a similar format to the original articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ceysens, E. (2007). Allemaal onder één dak: Bespreking van: Ross M. Skelton (red.) (2006). The Edinburgh international encyclopaedia of psychoanalysis. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 978 0 7486 1265 9, 552 pp., £ 115,-. Tijdschr. Psychoanal., 13(4):307-309.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(4):307-309

Allemaal onder één dak: Bespreking van: Ross M. Skelton (red.) (2006). The Edinburgh international encyclopaedia of psychoanalysis. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 978 0 7486 1265 9, 552 pp., £ 115,-

Review by:
Erik Ceysens

De Edinburgh international encyclopaedia of psychoanalysis heeft, behalve de zetel van de uitgeverij, niet veel met Edinburgh te maken. Ross M. Skelton, ‹senior lecturer in philosophy and psychoanalysis› aan het Trinity College in Dublin is de hoofdredacteur, die een internationaal gezelschap van maar liefst dertig redacteurs voorzit. De encyclopedie bevat bijdragen van ongeveer driehonderd auteurs uit de hele wereld. De meesten zijn psychoanalytici, onder wie ook enkele grote namen, zoals Grotstein, Ogden, Stolorow, Wallerstein, Stein. Ook psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, filosofen, geschiedkundigen en linguïsten leveren bijdragen.

In de inleiding leest men dat psychoanalyse in dit boek benaderd wordt als één grote discipline. Het boek brengt de verschillende stromingen en scholen bij elkaar en promoot een vergelijkende aanpak, met als doel de psychoanalyse te versterken in plaats van door verdeeldheid te verzwakken. Zo worden de belangrijkste concepten van verschillende stromingen en scholen besproken. Het werk van Freud, Fairbairn, Jung, Klein, Bion, Kohut, Winnicott en Lacan komt uitgebreid aan bod.

Het boek behandelt eveneens relevante begrippen uit de kinderpsychotherapie, groepspsychotherapie en psychiatrie. Ook de existentiële psychoanalyse krijgt ruim aandacht, en voor de psychoanalyse belangrijke filosofen, zoals Hegel, Heidegger, Nietzsche, Sartre en Schopenhauer, worden besproken.

Men vindt in dit boek korte biografieën van de voornaamste psychoanalytici uit het verleden, van Abraham en Adler, via Horney, Jones en Meltzer tot Tustin en Winnicott. Enkele nog levende psychoanalytici worden eveneens besproken, zoals Kernberg, Wallerstein, Stolorow en J. A. Miller.

Peter Fonagy krijgt echter geen biografie, en termen als ‹mentalisation› of ‹reflective functioning› worden niet besproken. Allicht zijn ze nog niet ‹klassiek› genoeg. Fonagy zelf levert wel enkele bijdragen en er wordt naar zijn werk verwezen onder andere bij ‹borderline personality disorder›, ‹Bowlby, John›, ‹Great Britain›, ‹memory wars›, ‹outcome studies (adult)›.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.