Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To copy parts of an article…

PEP-Web Tip of the Day

To copy a phrase, paragraph, or large section of an article, highlight the text with the mouse and press Ctrl + C. Then to paste it, go to your text editor and press Ctrl + V.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Calmeyn, M. (2007). ‹In den beginne was het narcisme …› Bespreking van: Leon Derckx (2006). Wrok & begeerte — Een pastoraal-psychologisch onderzoek naar de praktijk van hoofdzonden in een cultuur van narcisme. Budel: Uitgeverij Damon. ISBN 978 90 5573 746 8, 220 pp., € 19,90. Tijdschr. Psychoanal., 13(4):309-310.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(4):309-310

‹In den beginne was het narcisme …› Bespreking van: Leon Derckx (2006). Wrok & begeerte — Een pastoraal-psychologisch onderzoek naar de praktijk van hoofdzonden in een cultuur van narcisme. Budel: Uitgeverij Damon. ISBN 978 90 5573 746 8, 220 pp., € 19,90

Review by:
Marc Calmeyn

‹… en het narcisme is vrees geworden.

Het onderwerp van het proefschrift Wrok en begeerte is origineel en boeiend. Dat waarover niet gesproken mag of kan worden maar wat wel aanwezig blijft in de westerse cultuur — hoofdzonden1 — wordt samengebracht met dat waarover de hedendaagse mens als het ware voortdurend spreekt — narcisme — en het intrinsieke verband ertussen wordt doorgelicht. In het eerste deel bakent theoloog Leon Derckx de twee hoofdthema's theoretisch af.

Narcisme wil hij vanuit een niet-pathologische visie verhelderen, vooral aan de hand van het werk van Kernberg en Kohut. De narcistische reactie op het niet kunnen omgaan met tekort, toont zich in de schaamte.2 De westerse mens schaamt zich liever dan zich schuldig te voelen. Dit wordt verduidelijkt door het uitdiepen van het tweede hoofdonderwerp, namelijk hoofdzonde, aan de hand van het werk van Donald Capps.3 Vanuit psychologisch en theologisch onderzoek vraagt deze laatste zich af ‹in hoeverre hoofdzonden kunnen worden beschouwd als oeroude uitdrukkingen van psychologisch onbehagen en (meer in het bijzonder) van narcistisch lijden› (p. 29).

Het tweede deel van het boek wordt gevormd door de uitwerking van eigen onderzoek (methode, meetinstrumenten, databewerking, analyse van correlaties). Het ‹hart van de studie› (p. 104) is de toetsing van Capps' conceptuele model op empirische evidentie.4 Capps stelt dat varianten van zondigheid niet zozeer verklaard worden door indicatoren van welzijn (bv.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.