Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To zoom in or out on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Are you having difficulty reading an article due its font size? In order to make the content on PEP-Web larger (zoom in), press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the plus sign (+). Press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the minus sign (-) to make the content smaller (zoom out). To go back to 100% size (normal size), press Ctrl (⌘Command on the Mac) + 0 (the number 0).

Another way on Windows: Hold the Ctrl key and scroll the mouse wheel up or down to zoom in and out (respectively) of the webpage. Laptop users may use two fingers and separate them or bring them together while pressing the mouse track pad.

Safari users: You can also improve the readability of you browser when using Safari, with the Reader Mode: Go to PEP-Web. Right-click the URL box and select Settings for This Website, or go to Safari > Settings for This Website. A large pop-up will appear underneath the URL box. Look for the header that reads, “When visiting this website.” If you want Reader mode to always work on this site, check the box for “Use Reader when available.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Schönau, W. (2007). Over herinneren en vergeten: Bespreking van: Günther Bittner (red.) (2006). Ich bin mein Erinnern — Über autobiographisches und kollektives Gedächtnis. Würzburg: Königshausen & Neumann. ISBN 978 3 8260 3433 6, 176 pp., € 19,80. Tijdschr. Psychoanal., 13(4):310-312.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(4):310-312

Over herinneren en vergeten: Bespreking van: Günther Bittner (red.) (2006). Ich bin mein Erinnern — Über autobiographisches und kollektives Gedächtnis. Würzburg: Königshausen & Neumann. ISBN 978 3 8260 3433 6, 176 pp., € 19,80

Review by:
Walter Schönau

Een drieëntwintigjarige bankemployé merkt dat er in de kelder van zijn huis een brandje is ontstaan. Hij rent in paniek, ‹Brand, brand!› roepend, het huis uit. Zijn vriend blijft binnen, belt de brandweer die al gauw komt en het vuur snel blust. De volgende dag is de bankemployé in de war, hij denkt dat hij zeventien jaar oud is, lijdt aan een ernstige geheugenstoornis en moet in een kliniek opgenomen worden. Na verloop van tijd blijkt daar dat hij op vierjarige leeftijd gezien heeft hoe iemand in zijn auto is verbrand, zonder dat iemand hulp heeft kunnen bieden. Deze traumatische jeugdherinnering verhinderde dus niet alleen een adequate reactie op het brandje, maar verstoorde, eenmaal gereactiveerd, zijn hele psychische realiteit. Dit geval van een psychogene amnesie, verteld door H. J.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.