Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review an author’s works published in PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

The Author Section is a useful way to review an author’s works published in PEP-Web. It is ordered alphabetically by the Author’s surname. After clicking the matching letter, search for the author’s full name.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Stroeken, H. (2007). De nazaten [1]: Bespreking van: Sophie Freud (2007). Living in the shadow of the Freud family. Westport / Londen: Praeger. ISBN 978 0 275 99415 0, 446 pp., £ 19,95. Tijdschr. Psychoanal., 13(4):312-313.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(4):312-313

De nazaten [1]: Bespreking van: Sophie Freud (2007). Living in the shadow of the Freud family. Westport / Londen: Praeger. ISBN 978 0 275 99415 0, 446 pp., £ 19,95

Review by:
Harry Stroeken

Sophie Freud (geb. 1924) is de dochter van Martin Freud (de oudste zoon van) en Esti Drucker, rond wie dit boek vooral draait. Het huwelijk van Martin en Esti was van meet af aan een catastrofe en de vlucht van de familie uit Wenen vormde de gezochte gelegenheid tot een scheiding: Martin vertrok met zoon Walter naar Engeland, Esti ging met haar dochter naar Parijs, vervolgens naar Nice, en via Casablanca ontsnapten ze net op tijd naar de Verenigde Staten. De verwijten aan het adres van de familie Freud (enige brieven van grootvader Sigmund aan Esti, die hij niet mocht, zijn hier afgedrukt; oma Freud blijkt later een warme, verstandige persoonlijkheid) zijn niet van de lucht, maar het kostbaarste dat moeder en dochter bezitten is de naam Freud. Esti Freud gold in brede kring als T. M. (totally meschugge — volkomen getikt). Ze zocht liefde, maar haar gedrag stootte mensen af. Ze klaagde altijd over geldgebrek, maar ze gaf veel cadeautjes.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.