Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Downloads should look similar to the originals…

PEP-Web Tip of the Day

Downloadable content in PDF and ePUB was designed to be read in a similar format to the original articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Bögels, G. (2007). Bijbel, kunst en psychoanalyse in het Duitse Jaarboek: Bespreking van: Claudia Frank, Ludger M. Hermanns, Helmut Hinz (red.) (2005). Jahrbuch der Psychoanalyse — Beiträge zur Theorie, Praxis und Geschichte, Band 51. Stuttgart: Frommann-Holzboog. ISSN 0075-2363, 270 pp., € 52,-. Tijdschr. Psychoanal., 13(4):313-315.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(4):313-315

Bijbel, kunst en psychoanalyse in het Duitse Jaarboek: Bespreking van: Claudia Frank, Ludger M. Hermanns, Helmut Hinz (red.) (2005). Jahrbuch der Psychoanalyse — Beiträge zur Theorie, Praxis und Geschichte, Band 51. Stuttgart: Frommann-Holzboog. ISSN 0075-2363, 270 pp., € 52,-

Review by:
Gertie Bögels

Ook als het broeikaseffect wintersport onmogelijk maakt blijft er voldoende reden om Zwitserland aan te doen, en wel voor een weekendbezoek aan het recent geopende en nu al wereldberoemde Zentrum Paul Klee in Bern. Bij het symposium ter gelegenheid van de opening van dit eldorado in 2005 spraken twee Duitse psychoanalytici, bekend van hun publicaties over Klee: Anita Eckstaedt en Joachim Danckwardt. Van de laatste is in de eenenvijftigste editie van het Jahrbuch der Psychoanalyse een geïllustreerd artikel in de rubriek ‹toegepaste psychoanalyse› opgenomen.

Maar eerst een bloemlezing uit de klinische stukken. Ronald Britton tracht in Emancipatie van het Boven-Ik — Een klinische studie over het boek Job een vereenvoudigde visie te geven op de situatie waarin het Ik en het Boven-Ik vijandig tegenover elkaar staan. Het theoretische gedeelte is desondanks wat cryptisch maar de onderlinge ontwikkeling van de concepten wordt helder in Brittons psychoanalytische exegese van het Bijbelverhaal van Job die, getroffen door rampspoed en afzichtelijke huiduitslag, God ter verantwoording roept. Aan het meest gebruikte Freudcitaat, ‹Wo Es war, soll Ich werden›, voegt Britton als apotheose stoutmoedig toe: ‹Het kan helpen voor het aardse leven functies te claimen die de goden worden toegeschreven: ‹Wo Über-Ich war, soll Ich werden›› — de dialoog van Job met zijn God als metafoor van de innerlijke onderhandelingsrelatie tussen Ik en Boven-Ik.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.