Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To zoom in or out on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Are you having difficulty reading an article due its font size? In order to make the content on PEP-Web larger (zoom in), press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the plus sign (+). Press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the minus sign (-) to make the content smaller (zoom out). To go back to 100% size (normal size), press Ctrl (⌘Command on the Mac) + 0 (the number 0).

Another way on Windows: Hold the Ctrl key and scroll the mouse wheel up or down to zoom in and out (respectively) of the webpage. Laptop users may use two fingers and separate them or bring them together while pressing the mouse track pad.

Safari users: You can also improve the readability of you browser when using Safari, with the Reader Mode: Go to PEP-Web. Right-click the URL box and select Settings for This Website, or go to Safari > Settings for This Website. A large pop-up will appear underneath the URL box. Look for the header that reads, “When visiting this website.” If you want Reader mode to always work on this site, check the box for “Use Reader when available.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Nicolai, N. (2007). De politiek van de psychoanalyse: Bespreking van: Stephen Frosh (2006). For and against psychoanalysis (tweede editie). Londen: Routledge. ISBN 978 1 58391 779 4, 307 pp., £ 19,99. Tijdschr. Psychoanal., 13(4):315-316.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(4):315-316

De politiek van de psychoanalyse: Bespreking van: Stephen Frosh (2006). For and against psychoanalysis (tweede editie). Londen: Routledge. ISBN 978 1 58391 779 4, 307 pp., £ 19,99

Review by:
Nelleke Nicolai

Stephen Frosh is hoogleraar psychologie aan het Birkbeckcollege van de Universiteit van Londen. Hij doceert er de geschiedenis van de psychoanalyse en heeft daarover ook ettelijke boeken op zijn naam staan. Hij schreef over zulke diverse onderwerpen als literatuur, gender, racisme, homoseksualiteit en de politiek van de psychoanalyse. Het is duidelijk dat Frosh zeer belezen is op het gebied van de psychoanalyse, maar zelf is hij geen psychoanalyticus. De titel For and against psychoanalysis verwijst naar Frosh' poging om de basisaannames van de psychoanalyse op hun filosofische merites te bezien zonder te vervallen in het maar al te populaire Freud bashing.

Het boek is verschenen in een tweede en gereviseerde editie. De eerste editie verscheen tien jaar geleden. Een tweede druk was nodig. Ten eerste omdat het boek duidelijk in een behoefte voorzag en ten tweede omdat nieuwe ontwikkelingen bijstelling noodzakelijk maakten: bijvoorbeeld de ook binnen psychoanalytische kring groeiende behoefte de werkzaamheid van de klinische praktijk wetenschappelijk aan te tonen en de verschuiving van de neutrale positie van de analyticus naar het intersubjectieve veld.

Maar de tweede editie komt ook voort uit zijn zorg om het verdwijnen van de subjectiviteit uit de psychologie en psychiatrie.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel bespreekt Frosh de epistemologische staat van de psychoanalyse. Wat zijn ‹klinische feiten›, hoe zijn deze op te vatten hoe kunnen we weten wat ‹waar› is en hoe bepaalt de theoretische overtuiging van een analyticus wat we zien en waarnemen? Wat is bewijsbaar van de uitgebreide psychoanalytische theorie en wat is onhoudbaar gebleken?

In het tweede deel behandelt hij de klinische praktijk van psychoanalyse als psychotherapie en (het ontbreken van bewezen) klinische werkzaamheid.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.