Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To copy parts of an article…

PEP-Web Tip of the Day

To copy a phrase, paragraph, or large section of an article, highlight the text with the mouse and press Ctrl + C. Then to paste it, go to your text editor and press Ctrl + V.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hebbrecht, K. (2007). Vier gesprekken: Bespreking van: Edmond Gilliéron (2005). Het eerste gesprek in de psychotherapie. Maastricht: Uitgeverij Gianni. ISBN 978 90 807486 9 9, 224 pp., € 40,-. Tijdschr. Psychoanal., 13(4):318-319.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(4):318-319

Vier gesprekken: Bespreking van: Edmond Gilliéron (2005). Het eerste gesprek in de psychotherapie. Maastricht: Uitgeverij Gianni. ISBN 978 90 807486 9 9, 224 pp., € 40,-

Review by:
Kristien Hebbrecht

Het eerste gesprek in de psychotherapie, een vertaling uit het Frans, beoogt een wegwijzer te bieden voor een snelle psychodynamische diagnose. Uit de psychodynamische theorie worden duidingstechnieken afgeleid en toegepast. Deze vormen het aangrijpingspunt voor een psychotherapeutisch proces van kortere of langere duur.

Het eerste deel van het boek biedt een theoretische onderbouwing van de verder beschreven diagnostische en therapeutische activiteit. Dit onderdeel is een zeer taaie, moeilijk te verteren en weinig gestructureerde materie die geen actuele of verfrissende ideeën bevat. Het nodigt niet uit tot verder lezen. Hoogstwaarschijnlijk houdt dit ook verband met het slechte vertaalwerk, dat zich overigens doorzet in de rest van het boek. Als de lezer zich kan blijven aanmoedigen tot verder leeswerk, komt hij uiteindelijk niet helemaal van een kale reis thuis. De auteur toont aan dat korte psychotherapieen doeltreffend kunnen zijn, op grond van een specifieke theorie over het psychisch functioneren. Hierin staat het concept ‹objectale fundering› centraal. Het komt erop neer dat de persoonlijkheidsorganisatie van de patiënt en diens psychopathologie tot uiting komen in de manier waarop hij gewoonlijk in relatie treedt met anderen, onder wie dus ook de therapeut. Het subject gebruikt het object om zijn interne evenwicht te bewaren.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.