Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for a specific phrase…

PEP-Web Tip of the Day

Did you write an article’s title and the article did not appear in the search results? Or do you want to find a specific phrase within the article? Go to the Search section and write the title or phrase surrounded by quotations marks in the “Search for Words or Phrases in Context” area.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hebbrecht, M. (2008). Vrouwelijke analytici en overdrachtsliefde: Bespreking van: Joy Schaverien (red.) (2006). Gender, countertransference and the erotic transference — Perspectives from analytic psychology and psychoanalysis. Hove: Routledge. ISBN 978 1 58391 764 0, 279 pp., £ 20,99. Tijdschr. Psychoanal., 14(2):121-122.

(2008). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 14(2):121-122

Boeken

Vrouwelijke analytici en overdrachtsliefde: Bespreking van: Joy Schaverien (red.) (2006). Gender, countertransference and the erotic transference — Perspectives from analytic psychology and psychoanalysis. Hove: Routledge. ISBN 978 1 58391 764 0, 279 pp., £ 20,99

Review by:
Marc Hebbrecht

Freud stelde overdrachtsliefde voor als een situatie waarin een vrouwelijke patiënte ondubbelzinnig te kennen geeft dat ze verliefd is op haar mannelijke arts. In Gender, countertransference and the erotic transference, een bundeling van bijdragen van elf vrouwelijke analytici (leden van de IPA en van de jungiaanse Society of Analytic Psychology), wordt aangetoond dat mannen wel degelijk erotische overdrachten ontwikkelen ten aanzien van hun vrouwelijke therapeuten. Deze overdrachten blijken na analyse diverse betekenissen in zich te dragen, zoals het zoeken naar een relatie met een deelobject (de voedende borst), het terugvinden van de empathische vader in de persoon van de analytica, het uitageren van een sadomasochistische perversie, een vlucht voor de confrontatie met de dood. Overdrachtsliefde wijst op een objectrelatie gekenmerkt door de meest intense modus van verlangen naar het object. Zodra de erotische overdracht op het analytische toneel verschijnt, begint de rouw om het oedipale object.

De hoofdstukken in dit boek werden al gepubliceerd in internationale psychoanalytische tijdschriften. De lezer die zich dit boek wil aanschaffen, kan eerst nagaan of hij de artikelen niet via zijn tijdschriftenabonnement bezit.

In de inleiding wordt de lacaniaanse theorie over het verlangen voorgesteld als een belangrijke notie. Spijtig genoeg wordt er verder niet op ingegaan. De artikelen zijn nogal gedateerd: slechts twee bijdragen verschenen na 2000, het merendeel van de artikelen werd gepubliceerd in de jaren tachtig en negentig!

Schaverien vraagt zich af waarom mannen hun therapie vaak afbreken tijdens een overdrachtsverliefdheid.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.