Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To report problems to PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Help us improve PEP Web. If you find any problem, click the Report a Problem link located at the bottom right corner of the website.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Dehing, J. (2008). Een psychotherapeut die het weet! Bespreking van: Charles T. Stewart (2008). Dire emotions and lethal behaviors — Eclipses of the life instinct. Londen / New York: Routledge. ISBN 978 0 415 40877 6, 280 pp., £ 20,99. Tijdschr. Psychoanal., 14(2):138-139.

(2008). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 14(2):138-139

Een psychotherapeut die het weet! Bespreking van: Charles T. Stewart (2008). Dire emotions and lethal behaviors — Eclipses of the life instinct. Londen / New York: Routledge. ISBN 978 0 415 40877 6, 280 pp., £ 20,99

Review by:
Jef Dehing

Dire emotions and lethal behaviors — over ‹ijzingwekkende› emoties en dodelijke gedragingen — kreeg een veelbelovende maar tegelijkertijd verontrustende inleiding mee door John Beebe, jungiaans analyticus.

Veelbelovend omdat hij vertrekt van de vraag: ‹Wat doen wij als psychotherapeuten?›, en daarbij het eenvoudige antwoord geeft: ‹Wij luisteren naar emoties.› Maar we hebben geen allesomvattende theorie over de emotie, aldus Beebe; we hebben ‹complexen, archetypen, projectieve en introjectieve identificaties, primitieve doodsangsten, niet gemetaboliseerde bètaelementen, specifieke configuraties van objectrelaties, narcistische woede, toxische schaamte, de ‹dode moeder›, demonische verdedigingsmechanismen die het getraumatiseerde zelf moeten beschermen. De argeloze lezer verwacht dan een bespreking van de theorieën van die verschillende auteurs. Kohut en Winnicott vond ik terug in de bibliografie, maar geen spoor van Bion, Freud, Klein of Green, noch van de objectrelationele richting (behalve dan een stukje van een casus van Guntrip).

Maar ook was de inleiding verontrustend, omdat het boek van Stewart zou zorgen voor een eenmaking van al deze theorieën. Ik sta zelf huiverig tegenover allesomvattende psychologische theorieën die een volledige en definitieve verklaring van de psyche beloven. Dit druist ook heel erg in tegen de geest van Jung (Stewart is geen analyticus en ook geen lid van de IAAP, wel kinderpsychiater en psychotherapeut, maar citaten uit Jungs oeuvre vullen bijna de helft van zijn boek).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.