Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine your search with the author’s first initial…

PEP-Web Tip of the Day

If you get a large number of results after searching for an article by a specific author, you can refine your search by adding the author’s first initial. For example, try writing “Freud, S.” in the Author box of the Search Tool.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

de Rijdt, L. (2008). De ondraaglijke banaliteit van Klein: Bespreking van: Jon Mills (red.) (2006). Other banalities — Melanie Klein revisited. Londen: Routledge. ISBN 978 1 58391 751 0, 248 pp., £ 21,99. Tijdschr. Psychoanal., 14(3):208-209.
    

(2008). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 14(3):208-209

De ondraaglijke banaliteit van Klein: Bespreking van: Jon Mills (red.) (2006). Other banalities — Melanie Klein revisited. Londen: Routledge. ISBN 978 1 58391 751 0, 248 pp., £ 21,99

Review by:
Lut de Rijdt

Melanie Klein geldt nog steeds als één van de grote figuren in de psychoanalyse. Haar leven leek getekend door splitsingen: ze werd geliefd, gehaat en ze deed de psychoanalyse in Londen op zijn grondvesten wankelen. Jones noemde haar ‹trail-blazing yet rueful›, dit in tegenstelling tot Anna Freud die door hem ‹simply banal› werd bevonden (p. 1).

De titel van voorliggend boek suggereert dat Klein niet ‹simply banal› is. Volgens Mills, de redacteur die in Other banalities tien bijdragen over Klein verzamelde, is haar banaliteit van een ‹hogere› orde. Ze legt namelijk de simpliciteit van het onbewuste op een briljante manier bloot als een herhaling van tegengestelde krachten (liefde, haat, schuld, afgunst) die de internalisatie van het object structureren. Wat Mills briljant noemt, dreigt echter banaal te worden als het onvatbare van het onbewuste gereduceerd wordt tot enkele makkelijk in kaart te brengen krachten. Van een andere banaliteit is het feit dat de loyaliteiten binnen de kleiniaanse groep vaak de kleiniaanse splitsingstheorieën lijken te weerspiegelen. Mills schrijft dat veel orthodoxe kleinianen, onder wie al die van de Melanie Klein Trust, een bijdrage weigerden aan een boek met zo'n oneerbiedige titel.

Dit boek heeft als doel de, ook al vrij banale, verzuchting van Klein ernstig nemen ‹that my work will perhaps after all survive and be a great help to mankind›. Klein lijkt inderdaad echter vooral voor clinici belangwekkend.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.