Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Books are sorted alphabetically…

PEP-Web Tip of the Day

The list of books available on PEP Web is sorted alphabetically, with the exception of Freud’s Collected Works, Glossaries, and Dictionaries. You can find this list in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Philippe, L. (2009). Ethiek en de psychoanalytische professionaliteit. Tijdschr. Psychoanal., 15(2):102-105.
    

(2009). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 15(2):102-105

Ethiek en de psychoanalytische professionaliteit

Lili Philippe

Prijswinnend essay

In nummer 3 van jaargang 2008 nodigde de redactie de lezers uit ‹tot het schrijven van een essay over ethische aspecten van de psychoanalytische professionaliteit. U kunt een ethische stelling verdedigen of een situatie beschrijven die een interessant ethisch probleem of dilemma stelt. Misschien wilt u reflecteren op een eigen concrete ervaring, misschien wilt u meer algemene beschouwingen voorleggen. Of: roept het analytische kader zelf ethische vragen op, past men het al eens aan op grond van ethische overwegingen?› ‹Psychoanalytisch behandelen is onvermijdelijk ook ethisch handelen. Het lijkt ons relevant daar als beroepsgroep bij stil te staan en erover na te denken. Uw essay kan daaraan een inspirerende bijdrage leveren.›

De redactie en uitgever Elsbeth Greven kozen voor onderstaand essay, dat op toegankelijke wijze enkele herkenbare ethische aspecten van de psychoanalytische praktijk belicht.

Een lacaniaans aandoend woordspelletje brengt mij van ‹professionaliteit›, zoals die zich presenteert in de psychoanalytische realiteit, naar ‹praktijk› en ‹identiteit›. ‹Ethiek› krijgt van mij tussen deze begrippen een cruciale plaats. Mijn stelling kan ik nu namelijk dankzij mijn woordspelletje als volgt formuleren: de belangrijkste vijand van de psychoanalytische praktijk is de ethiek, die ook, en vaak tezelfdertijd, de innigste vriend is van de psychoanalytische identiteit.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.