Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see author affiliation information in an article…

PEP-Web Tip of the Day

To see author affiliation and contact information (as available) in an article, simply click on the Information icon next to the author’s name in every journal article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Rijdt, L. (2009). Zijn en tijd in de adolescentie: Psychoanalytische psychotherapie bij een beginnende psychose. Tijdschr. Psychoanal., 15(4):251-264.

(2009). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 15(4):251-264

Zijn en tijd in de adolescentie: Psychoanalytische psychotherapie bij een beginnende psychose

Lut De Rijdt

De adolescentie is een tijd waarin vroegere verworvenheden in een andere context worden geplaatst, waardoor de beleving van het tijdsverloop soms zo overhoop wordt gegooid dat men in een psychose terechtkomt. Vertrekkend vanuit de klinische praktijk, wil ik erover nadenken hoe adolescenten omgaan met de tijd, met het zijn, met het worden. Hoe bouwen ze hun volwassen leven uit, hoe falen ze daarin of proberen ze juist in een psychose tot een leefbaar evenwicht te komen? En hoe kan voorkomen worden dat een ontluikende psychose zich vastzet?

Onderzoek (McGorry 2001; Phillips e.a. 2008) wijst uit dat bij jongeren met een beginnende psychose een vroege psychotherapeutische interventie prognostisch belangrijk is. Toch krijgen deze jongeren vaak geen psychotherapie aangeboden. De reden hiervoor is een gebrek aan continuïteit in de hulpverlening, maar ook het niet onderkennen van de vroege psychose. Zo gebeurt het dat ze tijdens een acute crisis, al dan niet gedwongen, dienen te worden opgenomen, wat vanzelfsprekend zeer traumatisch is. De opname gebeurt immers totaal onvoorbereid, zonder dat een voor de patiënt vertrouwde therapeut hier een uitleg voor kan geven.

Ik wil me in deze tekst concentreren op de betekenis van een vroege psychose en op de manier om er psychotherapeutisch mee om te gaan, in de hoop traumatiserende interventies te kunnen vermijden.

Adolescentie en psychose

Stijn, vijftien jaar, wordt doorverwezen nadat hij op de afdeling spoedgevallen terechtkwam met een voor hem beschamend probleem. Hij had tijdens het masturberen een ring om zijn penis geschoven en kon die niet meer verwijderen. Moeder vertelt dat Stijn zich meer en meer terugtrekt, dat hij afhaakt op school, dat hij veel tijd doorbrengt in zijn boomhut. Hij zit vaak in het niets te staren en op een onverstaanbare manier voor zich uit te praten. Hij heeft veel nachtmerries.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.