Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Understanding Rank

PEP-Web Tip of the Day

When you do a search, you can sort the results bibliographically alphabetical or by “rank”. What is Rank?

Rank refers to the search engine’s “best guess” as to the relevance of the result to the search you specified. The exact method of ranking used varies a bit depending on the search. In its most basic level, when you specify a single search term, rank looks at the density of the matches for the word in the document, and how close to the beginning of the document they appear as a measure of importance to the paper’s topic. The documents with the most matches and where the term is deemed to have the most importance, have the highest “relevance” and are ranked first (presented first).

When you specify more than one term to appear anywhere in the article, the method is similar, but the search engine looks at how many of those terms appear, and how close together they appear, how close to the beginning of the document, and can even take into account the relative rarity of the search terms and their density in the retrieved file, where infrequent terms count more heavily than common terms.

To see a simple example of this, search for the words (not the phrase, so no quotes):

unconscious communications

Look at the density of matches in each document on the first page of the hits. Then go to the last page of matched documents, and observe the density of matches within the documents.

A more complex search illustrates this nicely with a single page and only 15 matches:

counter*tr* w/25 “liv* out” w/25 enact*

There are a lot of word forms and variants of the words (due to the * wildcards) above that can match, but the proximity (w/25) clause limits the potential for matching. What’s interesting here though is how easily you can see the match density decrease as you view down the short list.

The end result of selecting order by rank is that the search engine’s best “guess” as to which articles are more relevant appear higher on the list than less relevant articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Bokern, H. Hartgers, T. Heinemeijer, M. Horsch, M. (2009). De veelzijdige psychoanalyse: Verslag van: Associate Member Seminar [Turijn, 11-14 juni 2009]. Tijdschr. Psychoanal., 15(4):267-268.
   

(2009). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 15(4):267-268

Verslagen

De veelzijdige psychoanalyse: Verslag van: Associate Member Seminar [Turijn, 11-14 juni 2009]

Hein Bokern, Tineke Hartgers, Merle Heinemeijer en Marly Horsch

Veel kandidaten weten niet dat het bestaat totdat ze ervoor afgevaardigd worden. Dat overkwam ook ons. Begin dit jaar werden wij door onze verenigingen gevraagd voor deelname aan het Associate Member Seminar, een driedaags seminaar dat jaarlijks wordt georganiseerd door de Europese Psychoanalytische Federatie (EPF). Het is bedoeld voor kandidaten die zo ver gevorderd zijn in hun opleiding tot psychoanalyticus dat ze (bijna) aspirant-lid zijn. Alle Europese en Australische verenigingen kunnen een of twee aspirant-leden voordragen. In het zonovergoten Turijn hadden zich tweeënveertig kandidaten/aspirantleden verzameld en zeven opleiders die de refereersessies leidden. Nederland was goed vertegenwoordigd met vier aspirantleden: een uit de Groep, een uit het Genootschap en twee uit de Vereniging. Het lijkt dus nog maar de vraag of drie verenigingen de dood in de pot is voor de psychoanalyse…

De groepsindeling was doordacht opgezet. Elke deelnemer had een vast subgroepje van drie. Per refereersessie werden twee van deze subgroepen gecombineerd. Hierdoor ontstond voldoende wisseling van deelnemers en kon men tegelijkertijd ook enigermate vertrouwd met elkaar raken. Iedere deelnemer refereerde één keer en nam vijf keer als groepslid deel aan een refereersessie, met telkens een andere opleider. In korte tijd maakten we zo kennis met een flink aantal aspirant-leden. Dankzij de uitstekende organisatie en de gezamenlijke, uitgebreide Italiaanse maaltijden op een van de historische pleinen kon een verrijkende uitwisseling van kennis en klinische ervaring plaatsvinden.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.