Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search only within a publication time period…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for articles in a specific time period? You can refine your search by using the Year feature in the Search Section. This tool could be useful for studying the impact of historical events on psychoanalytic theories.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Dehing, J. (2010). Mysterie en idealisering: Bespreking van: Sullivan B. Stevens (2010). The mystery of analytical work — Weavings from Jung and Bion. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 54775 8, 280 pp. £ 22,99. Tijdschr. Psychoanal., 16(2):136-138.
    

(2010). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 16(2):136-138

Mysterie en idealisering: Bespreking van: Sullivan B. Stevens (2010). The mystery of analytical work — Weavings from Jung and Bion. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 54775 8, 280 pp. £ 22,99

Review by:
Jef Dehing

Enerzijds werd ik door The mystery of analytical work geïnspireerd: mijn stokpaardjes — Bion en Jung — worden er met veel zorg in uiteengezet; de links tussen beide auteurs worden mooi beschreven, en ook de verschillen komen aan bod. Anderzijds was ik het niet eens met Sullivans interpretatie van sommige bioniaanse begrippen. Helaas worden in het boek ook enkele schaduwzijden van Jung én Bion kritiekloos overgenomen.

Jung kan, filosofisch gesproken, als een aanhanger van het idealisme worden beschouwd (Freud, kind van de Verlichting, werd door hem als materialist gedoodverfd). Maar zijn idealisme slaat meer dan eens om in idealisering. Soms beschrijft hij het individuatieproces als een moeizame ontwikkeling, waarbij het doel nooit bereikt wordt, want ‹de ‹crux› als kruisvorm en als kwelling is een uitdrukking van de psychische werkelijkheid› (Jung 1946, p. 259). Op andere plaatsen verschijnt datzelfde individuatieproces als een romantisch ideaal, waarbij de pijn geëvacueerd wordt — inspiratiebron voor new-agedromers.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.