Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of this article…

PEP-Web Tip of the Day

When there are translations of the current article, you will see a flag/pennant icon next to the title, like this: 2015-11-06_11h14_24 For example:

2015-11-06_11h09_55

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are published translations of the current article. Note that when no published translations are available, you can also translate an article on the fly using Google translate.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Philippe, L. (2010). Hoe seksuele fantasieën gesteriliseerd kunnen worden: Bespreking van: Brett Kahr (2007). Sex and the Psyche — The truth about our most secret fantasies. Londen: Allen Lane, Penguin Books. ISBN 978 0 713 99940 1, 623 pp., £ 25,00. Tijdschr. Psychoanal., 16(3):203-204.

(2010). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 16(3):203-204

Hoe seksuele fantasieën gesteriliseerd kunnen worden: Bespreking van: Brett Kahr (2007). Sex and the Psyche — The truth about our most secret fantasies. Londen: Allen Lane, Penguin Books. ISBN 978 0 713 99940 1, 623 pp., £ 25,00

Review by:
Lili Philippe

De psychologische inzichten van Sigmund Freud, samen met de methodologische strengheid en de grote omvang van het onderzoek van Alfred Kinsey, inspireerden Brett Kahr, volgens eigen zeggen, om zelf een grootschalige studie over de seksuele fantasieën van de Britse bevolking aan te vatten. In navolging van Nancy Friday die dit alles in 1973 ‹moedig over het grote publiek uitzaaide›leek het de schrijver interessant om weer een soortgelijk lijvig boekwerk op de markt te brengen: zeshonderddrieëntwintig bladzijden telt het.

In een eerste deel belicht de psycholoog zijn onderzoekshypothesen en -populatie. Ook de gebruikte methodes worden aan een kritisch onderzoek onderworpen. De schrijver maakt ons, in dit saaie deel over methodiek, gelukkig toch ook al een beetje warm met enkele resultaten en wat oppervlakkige reflecties hierover. Zo heeft hij het over de ‹masturbatieparadox›dat mensen tegelijkertijd opgewonden en afgeschrikt worden door hun eigen fantasieën, maar ook dat gelukkige mensen nooit zouden fantaseren. Het tweede deel zet echter meteen een domper op de verwachtingen — de arousal? — die toch wel opgeroepen waren in het inleidende deel. De lezer moet zich nu door twaalf tabellen worstelen die in de Flair of de Libelle niet zouden misstaan. Ik geef een willekeurig voorbeeld. Tabel 5, bladzijde 85: ‹De frequentie van buitenechtelijk contact in Groot-Brittanië›, met de rubrieken ‹buitenechtelijk kussen: 36%›, ‹buitenechtelijk scharrelen: 25%›… Maar nog minder boeiend zijn de reeksen uitgeschreven fantasieën die de onderzoeker ons presenteert. Voor we bij het derde deel, The fantasies, gekomen zijn, heeft de lezer al honderdeenendertig(!) scripts moeten slikken, gaande van één regel als: ‹Having sex with two or more women›, tot beschrijvingen van seksscènes die een bladzijde in beslag nemen. Je zou de moed om verder te lezen bijna verliezen, maar de auteur schotelt ons deze reeks misschien wel voor omdat, volgens hem, de betekenis van een seksuele fantasie objectiever (‹dispassionately›) ge-evalueerd en geanalyseerd kan worden als men meer gewend is aan de taal en de inhoud ervan.

Maar in het meer dan tweehonderd bladzijden tellende derde deel, haak ik toch af.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.