Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review the glossary of psychoanalytic concepts…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching for a specific psychoanalytic concept, you may first want to review PEP Consolidated Psychoanalytic Glossary edited by Levinson. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Daggers, M. (2012). Depressie: verlies van een (innerlijke) connectie: Verslag van: Depressie [Utrecht, 19 november 2011]. Tijdschr. Psychoanal., 18(1):55-57.
  

(2012). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 18(1):55-57

Depressie: verlies van een (innerlijke) connectie: Verslag van: Depressie [Utrecht, 19 november 2011]

Marjanne Daggers

Het bijwonen van het PSU-symposium over depressie was de opoffering van een vrije zaterdag helemaal waard. Mijn groepsgenoten van de psychotherapieopleiding en ik deden veel inspiratie op, we werden elk op onze beurt persoonlijk geraakt door de lezingen, of dachten aan onze cliënten. Annemarie de Wit, voorzitter van het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap, benadrukte in haar opening de actualiteit van het onderwerp en plaatste het ook in zijn historische context. Depressie kan evolutionair gezien functioneel zijn: het zorgt voor beter nadenken. Verschillende talentvolle mensen leden waarschijnlijk aan depressie. Darwin ontdekte dat de duisternis leidt naar wat heilzaam is, en dat een vlucht in werk vruchtbaar kan zijn.

Jos Dirkx kwam in de eerste lezing met een helder verhaal, maatschappijkritisch, met humor en scherpte. De WHO voorspelt dat depressie in 2020 de belangrijkste (psychische) ziekte zal zijn in het Westen; Trudy Dehue noemt het een depressie-epidemie, waarin de farmaceutische industrie en behoefte van hulpverleners aan een etiket een voorname rol spelen. Dirkx sprak kritisch over de steeds wisselende DSM-criteria en -classificaties. Bij de huidige hoge eisen en beperkte frustratietolerantie had iedereen hoogbegaafd kunnen zijn als hij niet last had gehad van dyslexie of ADHD. Er wordt onder- en overgediagnosticeerd, verschillende behandelingen werken niet afdoende, suïcide neemt toe. De psychoanalyse ziet depressie als emotionele en relationele aandoening. Dirkx haalde onderzoek van Sidney Blatt aan over de anaclitische en introjectieve depressie. Bij de eerste vorm gaat het over minder ontwikkelde objectrelaties, waarbij iemand de paranoïde-schizoïde positie inneemt en afhankelijk is van anderen voor narcistische gratificatie. Een steunende behandeling is dan effectief. Bij de tweede, zelfkritische vorm gaat het om de depressieve positie, meer geïntegreerde objectrelaties, en thema's als schuld en streng geweten. Dan is een explorerende behandeling aangewezen.

Vervolgens plaatste Marc Hebbrecht Freuds Rouw en melancholie in de actualiteit: een interessant verhaal, met veel informatie en voorbeelden. Freud zag melancholie als een psychotische depressie met schuldwanen, en rouw als normale reactie op verlies van een persoon of abstractie.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.