Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see the German word that Freud used to refer to a concept…

PEP-Web Tip of the Day

Want to know the exact German word that Freud used to refer to a psychoanalytic concept? Move your mouse over a paragraph while reading The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud and a window will emerge displaying the text in its original German version.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Philippe, L. (2012). Broers en zussen in psychoanalytische psychotherapie: Verslag van: Siblings: rivalry and envy — coexistence and concern [Krakau, 14-16 oktober 2011]. Tijdschr. Psychoanal., 18(2):131-132.
   

(2012). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 18(2):131-132

Verslagen

Broers en zussen in psychoanalytische psychotherapie: Verslag van: Siblings: rivalry and envy — coexistence and concern [Krakau, 14-16 oktober 2011]

Lili Philippe

De volwassenen-, kinderen groepssecties van de European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (efpp) zetten voor de eerste maal in hun geschiedenis samen een congres op touw. Het vond plaats in Krakau en duurde drie volle dagen. Het thema was Siblings: rivalry and envy - coexistence and concern.

Enkele weken van tevoren kregen we het programma en de samenvattingen van de diverse lezingen en workshops doorgemaild: het bleek om zes hoofdsprekers te gaan die de voormiddagen zouden vullen, maar daarenboven werd ons een keuze aangeboden uit tachtig (!) ‹workshops/paper sessions›, verspreid over twee namiddagen. Het thema ‹broers en zussen› had veel weerklank gevonden.

De Belgische Christine Franckx stond de eerste dag op de agenda. Zij gaf een reactie op de Duitse psychoanalyticus Franz Wellendorf, die een verhandeling bracht over de gevolgen die wij nu ondervinden van het enge denken van onze voorvaderlijke psychoanalytici, die enkel het belang van het analyseren van verticale relaties zagen. De horizontale relaties werden door hen in ieder geval stiefmoederlijk behandeld. De noodzaak om ook een metapsychologie van de relaties tussen peers en siblings te ontwikkelen werd benadrukt door beide sprekers, zowel op het niveau van het psychoanalytische werk met patiënten als binnen de psychoanalytische instituten, waar de paternale rolverdeling nog steeds prominent aanwezig is.

Hoe moeilijk we het inderdaad hebben met horizontale relaties bleek ook in de discussiegroepen, tussen 12.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.